Hva er reisegods?

Reisegods er personlige eiendeler du har med deg på reisen eller turen ut av huset, med noen få unntak.

Med vår reiseforsikring har du ubegrenset samlet forsikringssum (erstatning) for reisegods, men erstatningen er begrenset til 40.000 kroner per enkeltgjenstand. For kontanter, pass og reisedokumenter er maks erstatning 10.000 kroner per person.

Følgende eiendeler erstattes med samlet sum 40.000 kroner:
(eksempel: tar du med deg 5 dyre smykker på reise, er makserstatningen på 40.000 kroner til sammen for alle smykkene).

 • Smykker, klokker, pelsverk og bunad.
 • Elektronisk utstyr med tilbehør.
 • Musikkinstrumenter med tilbehør.
 • Sports-/fritidsutstyr.
 • Våpen med tilbehør.
 • Kjøreutstyr til motorkjøretøy.

Gjenstander utover det som står nevnt over – erstattes med inntil 40.000 kroner per gjenstand. Har du verdisaker som for eksempel sykkel, briller, smykker eller klokker som er verdt mer enn 40.000 kroner, så anbefaler vi å forsikre de med verdisakforsikring. Da får du igjen hele verdien, samt at du også er dekket ved flere hendelser.
 

Følgende gjenstander er ikke ansett som reisegods, og er derfor ikke dekket av reiseforsikringen:

 • Motorkjøretøy og campingvogn/tilhenger samt utstyr til dette.
 • Kjøre-/sikkerhetsutstyr til motorkjøretøy når dette er i bruk, eller når det oppbevares sammen med kjøretøyet.
 • Båt med tilbehør. Kano, kajakk og seil-/surfebrett regnes ikke som båt.
 • Fallskjerm-, basehopputstyr-, hang-/paraglider- og lignende med tilbehør.
 • Flyttegods.
 • Varer, vareprøver, verktøy og måleinstrumenter.
 • Tegninger, manuskripter, dokumenter/datafiler og rekonstruksjon av slike.
 • Verdipapirer og medlems-/adgangskort.
 • Software/programvare/lisenser.
 • Droner.
 • Gjenstander som er ført inn til Norge i strid med gjeldende toll-/avgiftsregler.
 • Eiendeler og dokumenter som kan erstattes på annen måte.
 • Sykkel under bruk i konkurranse og ritt.
 • Sykkel innenfor Norden (erstattes av innboforsikringen).
 • Nærings- og nytelsesmidler.