Dekker forsikringen lakkskade på bil?

Ripe i lakken
Har du vært uheldig og fått lakkskade på bilen i form av en ripe i lakken eller steinsprut, er du dekket av både kasko og toppkasko bilforsikring. Er du selv skyld eller ikke vet hvem som har skyld må du betale egenandel ved bruk av forsikringen. En lakkskade vil også medføre bonustap, med mindre det er en parkeringsskade

Det kan være greit å sjekke om det lønner seg å reparere skaden selv, da du må betale egenandel per hendelse ved bruk av forsikringen. Som kunde får du 15 % rabatt på reparasjon av småskader hos MPS Bilskade.

Gjelder også for kasko og toppkasko motorsykkelforsikring.
 

Lakkskade etter bilvask
Har du fått lakkskade etter bilvask (selvvask) gjelder det samme som over. Er det en automatisk vaskehall eller et eget selskap som har vasket bilen din, må du ta direkte kontakt med dette selskapet. Vi anbefaler at du gjør følgende:

  • Ta bilder av skadene på bilen og evt. feil på vaskehallens vaskemaskin, mangelfull eller feil skilting o.l. som bevis, og varsle betjeningen hos selskapet som vasket bilen din.
  • Noter navn og telefonnummer til eventuelle vitner til hendelsen.
  • Noter navn på de du snakker med i betjeningen , og noter opplysninger som gis. Be om å få informasjon hvor vaskemaskinen eller selskapet er forsikret. De fleste bedrifter har en form for ansvarsforsikring dersom de blir ansvarlige for skade.
     

Se også: