Toppkasko - vår beste bilforsikring

Hva er toppkasko for bil?

Toppkasko er vår beste bilforsikring. Den gir deg kasko-/fullkaskodekning, men i tillegg får du ekstra trygghet med erstatning for maskinskade (for biler nyere enn 8 år). En annen ting som er verdt å merke seg, er at denne forsikringen også gir deg leiebil i inntil 45 dager etter skade. 

Har du en ny og dyr bil du er avhengig av i hverdagen bør du ha toppkasko.

Egenandel
Egenandelen kan du velge selv. Hvis du velger å betale en høyere egenandel ved skade vil du få en billigere forsikringspris.


Hva dekker toppkasko?

Toppkasko gir ekstra sikkherhet for uforutsette skader. I tillegg til ansvar-, delkasko- og kaskodekningen er du dekket for:

  • Maskinskade (gir, motor, batteri og drivverk)
  • Utvidet sum personlig løsøre og fastmontert tilleggsutstyr
  • Utvidet lakk- og glasskade
  • Utvidet leiebil

Se full oversikt over alle dekningene.


Toppkasko pris

Ønsker du å sjekke pris på toppkasko for bil trenger vi et par opplysninger om deg og bilen.


Toppkasko vilkår

Vilkår

Har du bilforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 
Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.


Hva lurer andre på?