Gjelder reiseforsikring for meg over 70/75 år?

Ja, reiseforsikringen gjelder for alle, uansett alder. Eneste begrensning er ulykkesdekningen (engangsutbetaling ved medisinsk invaliditet og død), der dekningen justeres med alderen. Etter fylte 70 år blir erstatningen redusert, og etter fylte 75 år opphører dekningen.

Viktig!
Behandling og sykehusopphold etter en ulykke er dekket for alle, uansett alder.

Les mer om dekningene i reiseforsikringen