Syk før reise?

Har du nylig vært alvorlig syk, har alvorlig sykdom, kronisk lidelse eller vært utsatt for en ulykke og lurer på om reiseforsikringen dekker kostnadene
– ta kontakt for gratis medisinsk rådgivning hos SOS International.

Hvordan kontakter jeg SOS International?

SOS International kan kontaktes på telefon +47 22 96 50 55 hver dag mellom klokken 09.00 og 16.00, eller på e-post: sos@sos.dk

Hva gjør SOS International?

SOS International er vår alarmsentral som gir deg forsikringsmedisinske råd relatert til din helse, i tillegg til informasjon om hva forsikringen dekker vedrørende

 • Helsesituasjon din
 • Sannsynligheten for at din sykdom og skade forverres, og om det er dekket av forsikringen hvis du blir verre på
  reisen 
 • Hvilke forholdsregler du bør ta
 • Anbefalte reisemål 
 • Anbefalte sykehus og behandlingsteder på reisemålet
Nærbilde av hånden til en mann som dekker små blomster i hagen med sollys mellom fingrene.

Hva dekker reiseforsikringen?

Reiseforsikringen dekker kun akutt og uforutsett sykdom og skade på reisen. En medisinsk forhåndsvurdering forteller deg om din kroniske eller nåværende sykdom og ulykkesskade også vil være dekket av reiseforsikringen, hvis du skulle trenge behandling.

Lurer du på om du vil være dekket på reisen din, kontakt SOS International hvis du:

 • har en alvorlig sykdom
 • har eller har hatt psykisk sykdom
 • har nylig vært igjennom en operasjon/inngrep 
 • har nylig vært innlagt på sykehus
 • har nylig fått endret medisinsk behandling
 • venter på utredning, operasjon eller annen behandling