Hva er sikkerhetsforskrifter for bil?

Sikkerhetsforskriftene for bil er et sett regler du må overholde for å ha krav på full erstatning ved bruk av bilforsikringen. Sikkerhetsforskriftene skal forebygge faren for eller begrense omfanget av skader. Dersom du ikke overholder, eller påser at de blir overholdt, kan du få avkortning på forsikringen dersom det skulle skje noe. Sikkerhetsforskriften vil du også finne i forsikringsavtalen din. 

Her finner du sikkerhetsforskrifter for bil, bobil og veteranbil:

Tyverisikring

 • Når kjøretøyet forlates skal det være lukket og låst.
 • Når kjøretøyet forlates skal gjenstander oppbevares i separat, låst bagasjerom eller tilsvarende rom uten innsyn.
 • Deler av kjøretøyet som midlertidig er avmontert, skal være innelåst.
 • Ekstra dekk og felger skal være innelåst. I fellesgarasje skal ekstra dekk og felger være fastlåst til bygning.
 • Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel.
 • Skiboks, sykkel- eller skistativ skal være fastmontert og låst.

Nøkler

 • Når bilen forlates skal nøkler oppbevares adskilt fra denne og på en slik måte at de ikke kan benyttes av uvedkommende.
 • Eier/rettmessig bruker skal ha tilsyn med nøkler som ikke er i bruk eller sørge for at disse er innelåst i bygning.
 • Bil med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert dersom nøkler er kommet på avveie.

Sikring av fører og passasjer

 • Fører og passasjer skal bruke sikkerhetsbelte og annen påbudt sikring.
 • Bilen skal være utstyrt med minst en godkjent refleksvest, lett tilgjengelig fra førerplassen.

Førerkort/førerrett

 • Føreren av bilen skal ha gyldig førerkort/førerrett for bil. 
 • Elev og ledsager skal oppfylle gjeldende bestemmelser om øvelseskjøring. 

Utrustning, overbelastning, vedlikehold og reparasjoner
Bilen skal være utrustet slik at det er i trafikksikker stand og skal ikke overbelastes.

 • Bilen skal vedlikeholdes etter fabrikantens/leverandørens anbefalinger og etter gjeldende bestemmelser i lov/forskrift*.
 • Serviceintervaller skal overholdes. Dersom dokumentasjon for vedlikehold ikke kan fremskaffes, anses sikkerhetsforskriften som overtrådt.
 • Bilens kjølesystem skal være påfylt tilstrekkelig frostvæske/kjølevæske. 
 • Reparasjoner skal utføres av godkjent verksted.

Bruk

 • Last skal sikres forsvarlig slik at den ikke kan forskyve seg, falle av eller rase ut.

Sikring mot fukt og vannskader - Gjelder for deg med bobil

 • Bobilen/tilbygget skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader.
 • Sikrede skal sørge for at det årlig blir gjennomført og bestått fuktkontroll hos autorisert caravanforhandler.
 • Når fuktkontroll er bestått skal du ha en godkjent fuktrapport.

Utgifter til rettsbehandling
Sikrede skal ved eventuell dekning av utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten innhente forhåndsgodkjennelse av forsikringsselskapet.

Saksomkostninger ved forlik
Sikrede skal ved eventuell inngåelse av avtale om saksomkostninger ved forlik innhente forhåndsgodkjennelse av forsikringsselskapet.

Oppvarming og sikring mot vannskader
Bobilen/tilbygget skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader.

*Lov og forskrift som det henvises til i sikkerhetsforskriftene, kan fås ved å kontakte oss.

 

Last ned som PDF: