Hva gjør jeg ved skade på bilen?

1. Dokumenter skadene

  • Skriv ned hva som har skjedd, hvor og når. Ta gjerne bilder av skaden(e). 
  • Om du har skadet et kjøretøy hvor eieren ikke er tilstede – legg igjen kontaktinformasjonen din eller kontakt eieren direkte ved å finne kjøretøyets eier.
  • Er det flere involverte anbefaler vi dere å fylle ut skademeldingsskjema sammen, da det kan være avgjørende for å avklare ansvaret.
  • Hvis motparten er skyld i skaden? Har du kasko/toppkasko, vil Fremtind håndtere saken for deg og kreve refusjon fra motpartens forsikringsselskap. Har du ansvarsforsikring eller delkasko, vil motpartens selskap håndtere skaden. I noen tilfeller må ansvaret avklares først.
  • Om du mener skaden skyldes hærverk, må dette anmeldes til politiet.
     

2. Bestill veihjelp (hvis du trenger)
Vi hjelper deg hele døgnet. Trenger du veihjelp kan du enten bestille dette digitalt eller ringe oss på 915 02300.
 

3. Meld skade
Melder du skaden på nett, så slipper du ventetid og telefonkø.


4. Hva skjer etterpå?
Du kan følge status på skadesaken din ved å logge inn til «Mine skadesaker». Der kan du også laste opp vedlegg, bilder og dokumentasjon, sende meldinger, samt finne navn og kontakinformasjon til din skadebehandler. 

Veihjelp og leiebil

I våre forsikringer som har kasko i navnet, inngår veihjelp i Norge og i Europa. Med kasko og toppkasko kan leiebil også være inkludert.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }