Dekker forsikringen min termisk brudd i vindu?

Ja, både standard og toppdekningene våre for hus- og hytteforsikringen dekker termisk brudd i vindu. 

Hva er termisk brudd?
Termisk brudd refererer til en form for brudd eller skade som oppstår i glasset som følge av temperaturforskjeller eller termiske spenninger.

Når et vindu utsettes for store temperaturvariasjoner, kan det utvide eller trekke seg sammen. Hvis disse termiske endringene ikke utjevnes likt over hele vindusflaten, kan det oppstå indre spenninger i materialet. Når vinduet ikke kan motstå disse spenningene, kan det føre til at glasset sprekker. Dette kalles et termisk brudd. Termiske brudd kan også oppstå i andre materialer med lav termisk motstand, som keramikk eller betong.

Et vanlig eksempel på termisk brudd er når et vindu med glass utsettes for sterkt sollys. Solen varmer opp glasset ujevnt, fordi den ene siden av glasset blir mer oppvarmet enn den andre. Dette skaper termiske spenninger, som igjen kan føre til at glasset sprekker.

For å unngå termisk brudd har du et par forebyggende tips:

  • Åpne vinduene som blir utsatt på mye direkte sollys. Da er de mindre utsatt for spenning.
  • Bruk markiser for å blokkere direkte sollys og redusere varmebelastningen på glasset.
  • Vurder å installere vindusfilm eller vindusbeskyttelse som kan bidra til å fordele varmen i glasset jevnere.
  • Flytt utemøbler eller andre ting som står og skygger for deler av vinduene, da disse kan bidra til ujevn varmefordeling i vinduet.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }