Er varmepumpe dekket av forsikring?

En varmepumpe kan være dekket av både husforsikringen og innboforsikringen. Det vanligste er at varmepumpa en fast installasjon i huset, og da er den dekket av husforsikringen. Er det en frittstående varmepumpe er den dekket av innboforsikringen. 

Skade
Har du hatt fysisk skade på selve varmepumpa som f.eks. skyldes brann, lynnedslag, kortslutning, overspenning eller hærverk vil du normalt være dekket for varmepumpa (minus evt. egenandel og aldersfradag).

Lekkasje
Skade på bygning som følge av lekkasje fra varmepumpa vil i noen tilfeller være dekket. Dette vil bero på hvordan skaden har oppstått og hva som er årsaken.

Slitasje og produktfeil
Forsikringen dekker ikke slitasjeskader eller produktfeil på varmepumpe. Har varmepumpa sluttet å virke bør du sjekke med forhandleren eller leverandøren om det fremdeles er garanti på varmepumpa.

 

Les også:
Hva dekker husforsikringen?
Hva dekker innboforsikringen?