Hvordan bestiller jeg bankkort til en annen som disponerer kontoen?

Den som disponerer kontoen må bestille kortet selv, men først må du som eier kontoen åpne for det.

I mobil- eller nettbanken går du til Kort og valget Gå til kontodeling. Finn kontoen du ønsker disponenten skal bestille kort på, og huk av for «Kan bestille bankkort». Når dette er på plass, kan den som disponerer kontoen selv bestille kort ved å følge denne linken: