• Du kan ta ut inntil 20.000 kroner per uke, men vær oppmerksom på at minibanker har forskjellige grenser for hva du maks kan ta ut.

    Se hva som gjelder for: