Når kan det være fornuftig med forbrukslån?

Av og til dukker det opp uforutsette utgifter, eller et kortsiktig behov for penger. Da kan forbrukslån være et alternativ. Her er noen konkrete anbefalinger til deg som av ulike grunner vurderer et slikt lån.


Lån til tannhelse

Tannlege kortsiktig lån

 

Plager i tenner og munnhule kan være smertefullt, og kan påvirke hverdagen til både deg og din familie veldig negativt. 

Våre anbefalinger:

 • I Norge er hovedregelen av voksne må betale tannlegeregningen selv. Det finnes noen muligheter for å få dekket noen av utgiftene. Helsemyndighetene har vedtatt enkelte tilstander som gir rett til delvis dekning av tannhelseutgifter. Se om du faller innenfor noen av disse før du søker om lån.
 • Hvis du ikke har nok penger til å betale for nødvendig behandling, og heller ikke kvalifiserer til støtte gjennom refusjonsordningene, kan du søke støtte hos NAV. Kontakt ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon.
 • Hvis du verken kvalifiserer til refusjoner eller en støtteordning, og du ender opp med betale en egenandel selv, kan det fortsatt være mer kostbart for deg å utsette behandlingen. Et lån gir deg mulighet for å ivareta tannhelsen din. Vi skal gi deg en nedbetalingsplan tilpasset din økonomi.

Lån til verkstedregning

 

De fleste familier trenger bil for å få levert barn i barnehagen eller handle mat. Ikke alle biler har en forsikring som dekker alle typer skader. Ved større utlegg som ikke dekkes av forsikringen kan forbrukslån være aktuelt.

Våre anbefalinger:

 • Kontakt forsikringsselskapet for å være sikker på at forsikringen ikke dekker skaden din.
 • Kontakt flere verksteder for å en lavest mulig pris på reparasjonen.

Lån til vannskade

 

I mange tilfeller vil forsikringen din dekke vannskade. Det er viktig å få utbedret vannskader hurtig for å unngå at boligen din får følgeskader. 

Våre anbefalinger:

 • Kontakt forsikringsselskapet for å undersøke om forsikringen din dekker skaden.
 • Kontakt flere håndverkere for å en lavest mulig pris på utbedringen.
 • Les omtaler av håndverkerne før du velger en.

Lån til skade eller sykdom

 

En uventet skade eller sykdom kan skape hindringer i hverdagen, og gjøre det vanskelig å komme seg på jobb. Noen behandlinger får kan du refusjon for, og noen må du dekke selv. Et alternativ er behandling hos private helseforetak finansiert med forbrukslån. 

Våre anbefalinger:

 • Avklar med forsikringsselskapet om skaden eller sykdommen dekkes av forsikringen.
 • Avklar med det offentlig om du får refusjon for utlegget.
 • Er ventetiden for å få refusjon lang kan du mellomfinansiere med et forbrukslån.

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }