Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en konto for deg som vil spare i aksjer og fond. Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt.

Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut fra kontoen.
Kontoen er gratis og du har full oversikt i nett- og mobilbanken.
Du får et av de beste fondsutvalgene, og det er enkelt å kjøpe og selge.

Er aksjesparekonto noe for deg?

Aksjesparekonto er en god og langsiktig sparemåte som passer for deg som vil:

  • spare langsiktig i aksjer eller aksjefond.
  • ha frihet til å ta ut det samme beløpet du satte inn, uten å betale skatt.
  • kjøp, selge og bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt.
  • samle aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis på ett sted.

Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut av kontoen.


Er aksjesparekonto noe for deg?

Aksjesparekonto er en god og langsiktig sparemåte med skattefordeler. Kontoen er ikke bare for proffe aksjehandlere, men passer for deg som: 


Priser og vilkår

  • Opprettelse: kr 0,-
  • Flytting til og fra av aksjer, egenkapitalbevis og fond: kr 0,-
  • Forvaltningshonoraret er det samme innenfor aksjesparekonto som utenfor

Skatt og utbytte på aksjesparekonto

Skatt og utbytte på aksjesparekonto

Tidligere måtte du skatte av eventuell gevinst med en gang du solgte fond og aksjer, men det trenger du ikke med fond og aksjer du har inne på kontoen. Du kan kjøpe, selge og bytte fond og aksjer, uten å skatte av gevinsten du har oppnådd først. Du betaler skatt først når du tar gevinsten ut av kontoen

Utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis skal skattlegges på lik linje som annen avkastning. Det vil si at utbytte du får fra aksjer og egenkapitalbevis føres inn på bankkontoen i din aksjesparekonto. Dette ordner vi automatisk for deg. I tillegg kan du utsette skatt på utbytte til du selv velger å ta ut mer enn det skattefrie uttaket.

Flytt sparingen din til aksjesparekonto

Flytt aksjesparekontoen din til oss

Du kan flytte hele eller deler av en aksjesparekonto til oss i mobilbanken eller nettbanken. Slik går du frem:

  1. Selg eksisterende aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond du har i dag hos din gamle tilbyder. Husk at salg av fond og aksjer medfører skattemessig realisasjon (gevinst eller tap).
  2. Når pengene fra salget har kommet på aksjesparekontoen hos din gamle tilbyder, bestiller du flytting av aksjesparekonto til oss.
  3. Når aksjesparekontoen er flyttet til oss, kan du bruke pengene til å kjøpe andeler i de fondene vi tilbyr.

Flytt aksjer og aksjefond inn i en aksjesparekonto

Har du aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond utenfor en aksjesparekonto som du vil flytte inn i en aksjesparekonto, må du selge det du har i dag. Når pengene fra salget er kommet på konto kan du kjøpe aksjefond eller aksjer på nytt i en aksjesparekonto.

Flytt spareavtale i fond til en aksjesparekonto

Har du spareavtale i fond hos oss som du vil flytte til fast sparing i aksjesparekonto, kan du gjøre dette inne på den aktuelle spareavtalen i mobilbanken eller nettbanken.

Det er ikke mulig å flytte en spareavtale fra en annen bank til oss. Da må du slette dagens avtale og eventuelle trekk som ligger til forfall, og legge opp ny spareavtale på aksjesparekontoen. Hvis du ikke sletter dagens avtale, vil den fortsette å gå til din gamle fondstilbyder/bank.

Flytt sparingen din til aksjesparekonto

Flytting av aksjer og aksjefond

Du kan flytte hele eller deler av en aksjesparekonto til oss i mobilbanken eller nettbanken.

Har du aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond utenfor en aksjesparekonto som du vil flytte inn i en aksjesparekonto, må du selge det du har i dag. Når pengene fra salget er kommet på konto kan du kjøpe aksjefond eller aksjer på nytt i aksjesparekontoen.

Husk at salg av fond og aksjer medfører skattemessig realisasjon (gevinst eller tap).

Flytting av spareavtaler

Har du spareavtale i fond hos oss, må denne også flyttes. Dette kan du gjøre i mobilbanken eller nettbanken, inne på den aktuelle spareavtalen.

Det er ikke mulig å flytte en spareavtale fra en annen bank til oss. Da må du slette dagens avtale og eventuelle trekk som ligger til forfall, og legge opp ny spareavtale på aksjesparekontoen. Hvis du ikke sletter dagens avtale vil den fortsette å gå til din gamle fondstilbyder/bank.

Splitt eller del aksjesparekonto

Har du aksjesparekonto som du vil dele opp?

Splitting gir deg muligheten til å flytte verdipapirer mellom egne aksjesparekontoer uten at det utløser skatt.

Du kan dele en aksjesparekonto opp i flere aksjesparekontoer, for eksempel for å gi videre til barn eller om du ønsker å skille ulike sparemål. Ønsker du å splitte kontoen i forbindelse med skilsmisse eller arv må du ta kontakt med oss.  

En aksjesparekonto består i praksis av tre deler; en bankkonto, en fondsportefølje (der du kan ha aksjefond) og en VPS-konto (der du kan ha aksjer og egenkapitalbevis). Du kan velge om du vil splitte de tre delene samtidig med samme prosentfordeling, eller om du vil splitte hver del for seg.

Å splitte kontoen som helhet vil si at du fordeler alt du har på aksjesparekontoen ut på flere aksjesparekontoer. Dette gjør du ved å oppgi hvor stor prosentandel av hele beholdningen du ønsker å fordele ut på flere aksjesparekontoer. Du kan også velge å la noe stå igjen på den opprinnelige kontoen.

Dette passer for eksempel for deg som ønsker å dele opp aksjesparekontoen din i flere nye kontoer for å gi videre til flere barn.

Kan jeg gi deler av min aksjesparekonto til mine barn?

Husk at aksjesparekontoen(e) du vil flytte til må være opprettet før du starter prosessen!

Å splitte kontoen del for del vil si at du fordeler det du har stående på de ulike delene av aksjesparekontoen din (bankkonto, aksjefond eller aksjer og egenkapitalbevis) på en eller flere andre aksjesparekontoer. Dette gjør du ved å oppgi hvor stor prosentandel av beholdningen du ønsker å flytte. Du har også mulighet for å splitte per verdipapirfond.

Dette passer for deg som for eksempel vil splitte ut det du har spart i aksjefond, men ønsker å beholde det du har spart i aksjer på den opprinnelige aksjesparekontoen. 

Husk at aksjesparekontoen(e) du vil flytte beholdningen til må være opprettet før du starter prosessen!

Vi hjelper deg å flytte det du har på aksjesparekonto i annen bank til oss. Du kan velge å flytte hele aksjesparekontoen din, eller du kan velge ut del for del, og kun splitte det du har på bankkonto, i aksjefond eller i aksjer og egenkapitalbevis.


Mikrospar hver gang du bruker kortet.

Mikrospar i fond

Nå kan du spare i fond uten å merke det - mikrospar hver gang du bruker kortet. Enklere å spare langsiktig blir det ikke.

For å mikrospare i fond må du ha en aksjesparekonto.

Ofte stilte spørsmål


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no