BSU 2.0

Spar mer og spar smart til bolig.

Du kan spare inntil 30 000 kroner i året
Maksimalt 300.000 kroner i sparebeløp
Du får en enda bedre startkapital til ditt første boligkjøp

Hva er BSU 2.0? 

BSU 2.0 er for deg under 34  år, som vil spare mer til bolig enn maksbeløpet for vanlig BSU.

Sparingen gir ikke skattefradrag, men du får god rente på pengene.

Du velger selv hvor mye du vil spare  – maksimalt 30 000 kroner i året og 300.000 kroner totalt. 

Sparer du på BSU 2.0 i tillegg til vanlig BSU, opparbeider du enda bedre startkapital til du skal kjøpe din første bolig. Pengene må brukes til boligformål.

Rente og vilkår

3,75 %
  • Du kan spare inntil 30 000 kroner per år og 300.000 kroner totalt
  • Du må ha åpnet vanlig BSU i banken
  • Du kan spare fra du er 15 til og med det året du fyller 33 år

  

Alder

Du kan spare i BSU+ fra du er 18 år og til og med det året du fyller 33 år, eller til du har nådd totalbeløpet på 300.000 kroner. Er du under 18 år anbefaler vi å ta kontakt med banken for å finne en kontotype som passer ditt spareformål. Vi gjør oppmerksom på at opprettelse av enkelte kontotyper trenger godkjenning av dine foreldre/verger selv om kontoen skal stå i ditt navn.

Opprettelse

Er du allerede kunde hos oss, kan du nå opprette BSU+. Dette forutsetter at du har BSU-konto hos oss eller i en annen bank. Er du ikke kunde hos oss, og eller har BSU-konto i annen bank som du ønsker å overføre til oss, hjelper vi gjerne med å flytte kontoen over. Det er ingen bindingstid. BSU+ kan opprettes kun 1 gang per kunde.

Bruk

Pengene du sparer er øremerket bolig. De kan brukes til egenkapital ved boligkjøp, nedbetaling av boliglån, kjøp av byggetomt eller bygging av garasje, eller oppussing av boligen. Dersom BSU+ pengene brukes på annet formål enn bolig blir uttaksbeløpet gebyrbelagt med 5 % (minimum 1.000 kroner) og konto sperres for videre sparing.
 

Sparebeløp og renter

Du kan spare inntil 30 000 kroner i året og maksimalt 300.000 kroner totalt. Renter du sparer opp underveis kommer i tillegg til dette. Du binder deg ikke til noe fast sparebeløp. Du kan sette inn penger når du vil, eller velge en fast spareavtale. Det faste trekket på spareavtalen kan du selv regulere opp eller ned. Fra fylte 34 år vil renten på BSU+ konto være tilsvarende rente på ordinær sparekonto, og du kan ta ut rentene fra konto uten å bryte avtalen.

Skatt

BSU+ gir ikke skattefradrag på årlig oppspart beløp.


Hvor mye egenkapital trenger du?

Hovedregelen er at du må ha spart opp 15% av det du betaler for boligen du ønsker å kjøpe. 85 % kan du låne i banken.

Dette betyr at dersom du skal kjøpe en bolig til 2 millioner kroner, må du selv ha spart opp 300.000 kroner. Sparer du fullt på BSU og BSU 2.0, vil du totalt ha cirka 500 000 kroner i opptjent egenkapital når du skal kjøpe bolig.

Er dere to som skal kjøpe sammen, vil dere med to fulle BSU-kontoer og to fulle BSU 2.0-kontoer kunne ha spart opp over 1 000 000 kroner, eller nok egenkapital til en bolig til vel 6,5 millioner kroner.


Lånekassen

Dersom du er student eller planlegger å studere, vil formuen og inntekten din være med på å
avgjøre hvor mye lån du får omgjort til stipend.


Boliglån for deg under 34 år

Er du under 34 år kan du søke om vårt aller beste boliglån - uavhengig av om det er den første, andre eller tredje boligen du skal kjøpe. 


Hva lurer andre på?Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no