Oppgjør og overtakelse

Megler og oppgjørsarbeidere sørger for at papirarbeid og betaling skjer etter boka.

Når overtakelsesdagen kommer, gjenstår det bare noen få formaliteter før du endelig overtar nøklene.

Samboerkontrakt
Spørsmål med sirkel.

Spørsmål og svar

Oppgjøret innebærer ganske enkelt at pengene går dit de skal til riktig tid, og at alle papirer rundt boligkjøpet er i orden.

Dette betyr at kjøpesummen og omkostningene for boligkjøpet i første omgang går til meglerens klientkonto, hvor de videre overføres til riktig sted når alle papirer er i orden.

Oppgjørsavdelingen sjekker at papirer blir utfylt, at de riktige stemplene er på plass og at pengene kommer når de skal. De skal også sørge for at skjøtet tinglyses, og at alle lån blir innfridd. Det skal ikke være noen heftelser på boligen når du overtar.

Du har selv ansvar for at kjøpesum og omkostninger kommer inn på megleres klientkonto til rett tid.

Siste frist for at megler har totalbeløpet for boligen på sin klientkonto, er siste virkedag før overtakelsen, så overføringen må skje senest to dager før dette. Megleren må gå god for at beløpet har kommet inn.

Ofte ordner banken din med overføring av lånet for deg, og du velger om de også skal ta seg av overføring av egenkapital og omkostninger.

På overtakelsesdagen møtes du, selger og megler for å gå gjennom boligen sammen, lese av strøm- og vannmåler, sjekke utvask og signere overtakelsesprotokollen. Ser alt greit ut er det bare én ting som gjenstår – å overta nøklene til boligen!

Megleren tar seg av de siste formalitetene, og du kan planlegge flyttingen. Da gjenstår det bare å si gratulerer med ny bolig! Nå er det snart innflyttingsfest :)

Du må huske å sende flyttemelding slik at adressen din oppdateres i viktige registre, og at posten din kommer dit den skal.

Noen forsikringer bør du også ha, og husforsikring er nødt til å være på plass så lenge banken har pant i boligen:

Livet med egen bolig koster fort litt penger.

Du overtar løpende utgifter på boligen fra denne dagen, som kommunale avgifter, festeavgift og felleskostnader, hvis det finnes. Hvor mye disse er på, finner du i salgsoppgaven på boligen.

Første innbetaling på lånet ditt skjer også snart, og du vil også etter hvert begynne å få regninger på strøm, tv/internett, og andre tjenester som er knyttet til boligen din.

Heldigvis finnes det noen enkle grep som kan gi deg stålkontroll på økonomien i din nye hverdag.

 

Har du en bolig du skal selge?

Har du en bolig som du skal selge, bør du starte med en verdivurdering for å få en god pekepinn på hvor mye du har i egenkapital for å kjøpe ny bolig.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }