Prisliste

Prisliste for privatkunder i SpareBank 1 Lom og Skjåk

KORT

 • Ordinære priser for bankkort, for fordelsprogram se eget punkt

  Årspris 

  Visa Classic uten legitimasjon

  275 kr

  Visa Classic med legitimasjon*

  325 kr

  *Legitimasjon på kortet forutsetter at du har legitimert deg i banken med pass

  Kostnader ved bruk

  Bruk i betalingsterminal i Norge

  2,5 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet

  2,5 kr

  Kontantuttak i SpareBank 1 minibank

  0 kr

  Kontantuttak i andre bankers minibank

  10 kr

  Kontantuttak i minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Erstatningskort ødelagt/mistet/stjålet

  100 kr

 • Ordinære priser, for fordelsprogram se eget punkt

  Årspris

  Visa Direkte uten legitimasjon

  250 kr

  Visa Direkte med legitimasjon*

  275 kr

  *Legitimasjon på kortet forutsetter at du har legitimert deg i banken med pass

  Kostnader ved bruk

  Bruk i betalingsterminal i Norge

  2,5 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet

  2,5 kr

  Kontantuttak i SpareBank 1 minibank

  0 kr

  Kontantuttak i andre bankers minibank

  10 kr

  Kontantuttak i minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløpet

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Erstatningskort ødelagt / mistet / stjålet

  100 kr

 • Ordinære priser, for fordelsprogram se eget punkt


  Årspris

  Visa Elektron uten legitimasjon

  250 kr

  Visa Elektron med legitimasjon*

  250 kr

  *Legitimasjon på kortet forutsetter at du har legitimert deg i banken med pass

  Kostnader ved bruk

  Bruk i betalingsterminal i Norge

  2,5 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet 

  2,5 kr

  Kontantuttak i SpareBank 1 minibank

  0 kr

  Kontantuttak i andre bankers minibank

  10 kr

  Kontantuttak i minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløpet


  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Erstatningskort ødelagt / mistet / stjålet

  100 kr

 • Bankkort for barn har ingen årspris eller transaksjonspriser ved varekjøp eller kontantuttak i minibanker.

   

  Beløpsgrenser

  Varekjøp i Norge: 5 000 kr per 4 dager

  Varekjøp i utlandet: 5 000 kr per 4 dager

  Kontantuttak i minibank i Norge: 1 000 kr per 4 dager

  Kontantuttak i minibank i utlandet: 1 000 kr per 4 dager

 • Årspris Mastercard Gold og Mastercard Extra

  Årspris

  0 kr

  Tilleggskort

  0 kr

  Erstatningskort ødelagt / mistet / stjålet

  0 kr

  Kostnader ved bruk av Mastercard Gold og Mastercard Extra

  Bruk i betalingsterminal i Norge

  0 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet

  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller skranke* i Norge

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller skranke i utlandet

  0 kr

  Overføring fra Mastercard til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  *Bruk av kredittkort på postkontor og Post i butikk regnes som kontantuttak over skranke

  Nedbetaling
  Minstebeløp er 3,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr. Dersom du har papir eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløp.
  For kortavtaler signert før 15.mai 2019 er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr

  Rente

  Nominell rente

  21,62 % p.a

  Effektiv rente

  23, 9 % p.a

  Priseksempel ved bruk av Mastercard, forutsatt bruk av eFaktura. 15 000 kr nedbetalt over 12 måneder. Kredittkostnad 1 518 kr, samlet kredittbeløp på 16 518 kr.

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Overtrekksgebyr *

  125 kr

  Purregebyr

  Iht statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0 kr

  Gebyr ved papirfaktura

  45 kr

  Kopi av faktura

  0 kr

  Innfrielse av annet kredittkort

  0 kr

  *Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides

  Penger Tilbake

  1% tilbake på alt du kjøper med kredittkort
  5 % bonusrente på oppspart beløp
  Tjenesten koster 10 kroner i måneden

 • Årspris for Mastercard ung

  Årspris

  0 kr

  Tilleggskort

  0 kr

  Erstatningskort ødelagt / mistet / stjålet

  0 kr

  Kostnader ved bruk av kortet

  Bruk av kort i betalingsterminal i Norge

  0 kr

  Bruk av kort i betalingsterminal i utlandet

  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller skranke* i Norge

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller skranke utlandet

  0 kr

  Overføring fra Mastercard til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  *Bruk av kredittkort på postkontor og Post i butikk regnes som kontantuttak over skranke

  Nedbetaling
  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Rente påløper fra første forfall. Minstebeløp er 5 % av benyttet kreditt, minimum 300 kr

  Rente

  Nominell rente

  21,62 %

  Effektiv rente *

  23,9 %

  *Priseksempel ved bruk av Mastercard, forutsatt bruk av eFaktura. 15 000 kr nedbetalt over 12 måneder. Kredittkostnad 1 518 kr, samlet kredittbeløp er 16 518 kr.

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Overtrekksgebyr*

  70 kr

  Purregebyr

  Iht statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0 kr

  Gebyr ved papirfaktura

  45 kr

  Innfrielse av annet kredittkort

  0 kr

  *Overtrekksgebyr belastes dersom, den innvilgede kredittgrensen overskrides

  Penger Tilbake

  1% tilbake på alt du kjøper med kredittkort
  5 % bonusrente på oppspart beløp
  Tjenesten koster 10 kroner i måneden

 • Årspris for Mastercard LOfavør

  Årspris

  0 kr

  Tilleggskort

  0 kr

  Erstatningskort ødelagt / mistet / stjålet

  0 kr

  Kostnader ved bruk av kortet

  Bruk av kort i betalingsterminal i Norge

  0 kr

  Bruk av kort i betalingsterminal i utlandet

  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller skranke i Norge*

  40 kr + 1 % av uttak

  Kontantuttak i minibank eller skranke i utlandet

  0 kr

  Overføring fra Mastercard til konto

  35 kr + 1 % av overført beløp

  *Bruk av kredittkort på postkontor eller Post i butikk regnes som kontantuttak over skranke

   

  Nedbetaling
  Minstebeløpet er 3,2 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr. Dersom du har papirfaktura, betalingsforsikring eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. Fir jirtavtaler signert før 15.mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimim kr 250.

  Rente

  Nominell rente

  18,30 % p.a

  Effektiv rente*

  19,92 % p.a

  *Basert på et eksempel på 15 000 kr nedbetalt over 12 måneder. Kredittkostnad er på 1 281 kr, samlet kredittbeløp er 16 281 kr.

   

  Betalingsforsikring
  0,6 % av skyldig beløp belastes din faktura hver måned. Gratis de tre første månedene

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Overtrekksgebyr*

  125 kr

  Purregebyr

  Iht Statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0 kr

  Gebyr ved papirfaktura

  45 kr

  Kopi av faktura

  0 kr

  Innfielse av annet kredittkort

  Rente beregnes fra første dag

  *Overtrekksgebyr belastet dersom den innvilgede kredittgrensen overskrides

BETALING

 • Ordinære priser for nettbank/mobilbank, se fordelsprogram på eget punkt

  Betaling i nettbank/mobilbank

  Overføring utland

  eFaktura

  AvtaleGiro


  50 kr

  1 kr

  2 kr

  Innenlandsbetaling fra konto

  0 kr

  Overføring mellom egne konti

  0 kr

  Årspris nettbank/mobilbank

  Årspris nettbank

  Årspris mobilbank

   

  200 kr

  0 kr

  SMS-varsling til mottaker ved betaling

  4 kr

  Tilsendt kvitteringsoblat

  10 kr

  Engangskode på mobil

  0 kr

  Kodebrikke

  100 kr

  Straksbetaling

  Betalinger inntil 10 000 kr

  Betalinger over 10 000 kr

   

  10 kr

  60 kr

  Faste oppdrag

  Faste oppdrag uten melding

  Faste oppdrag med melding

  Faste oppdrag med to meldinger

  Varsel om ikke utført fast oppdrag

   

  0 kr

  10 kr

  20 kr

  10 kr

  Faste oppdrag

  Faste oppdrag uten melding

  Faste oppdrag med melding

  Faste oppdrag med to meldinger

  Varsel om ikke utført fast oppdrag

   

  0 kr

  10 kr

  20 kr

  10 kr

 • Ordinær overførsel SWIFT

  350 kr

  Ordinær overførsel SWIFT i nettbank

  50 kr

  Hasteoverførsel (normalt disp på konto neste dag)

  425 kr

  Der hvor avsender skal betale omkostningene i utlandet vil prisen variere avhengig av bank og land. Minimum 80,- i tillegg.

  Tillegg ved telefaksbekreftelser til betalingsmottaker

  50 kr

  SWIFT-overførsel ikke kunder

  Utføres ikke

 • Telebank

  Telegiro

  Saldo / disponibel saldo

  Siste bevegelser

  Bestille kontoutskrift per post

   

  0 kr

  0 kr

  0 kr

  20 kr

  SMS-tjenester

  SMS-varsling

  Godkjenning av eFaktura via SMS

   

  4 kr

  4 kr

 • Giro betalt i skranke/telefon

  Giro behandlet i kasse

  Giro betalt kontant i kasse

  Betaling giro per telefon (kommer i tillegg)

  Overføring egne konti per telefon

   

  40 kr

  100 kr

  30 kr

  15 kr

  BrevGiro

  Betaling av BrevGiro (porto kommer i tillegg)

  BrevGiro kvitteringsliste

  Advisert giro (mottakers kontonr mangler)

  Returnert giro fra BBS

   

  10 kr

  15 kr

  100 kr

  100 kr

  AvtaleGiro

  AvtaleGiro per betaling

  AvtaleGiro oblatkvittering

   

  2 kr

  15 kr

 • Kjøp av valuta - egne kunder

  0 kr

  Salg av valuta - egne kunder

  25 kr

  Salg / kjøp av valuta - ikke kunder

  100 kr

  Opptelling skillemynt ikke-kunder

  100 kr

  Kjøp av mynt ikke-kunder (pr rull)

  15 kr

 • Årlig leie - små

  150 kr

  Årlig leie - mellomstore

  200 kr

  Årlig leie - store

  250 kr

  Årlig leie - ekstra store

  375 kr

  Deponering i hvelv - årlig

  240 kr

  Deponering i hvelv - mnd

  20 kr

 • Uttak/innskudd ikke kunder (skoleelever gratis)

  100 kr

  Telefon-/faksbekreftelse

  25 kr

  Bestilling av kontoutskrift per mnd

  25 kr

  Bestilling av årsoppgave per år

  25 kr

  Bilagskopi fra eget buntarkiv

  25 kr

  Bilagskopi fra BBS - under 1 år

  70 kr

  Bilagskopi fra BBS - over 1 år

  100 kr

  Girotrykking per blankett

  1 kr

  Kopiering (per A4-ark)

  2 kr

  Depositumskonto (betalt av utleier) konto opprettet i nettbanken

  400 kr

  Depositumskonto (betalt av utleier) konto opprettet i bank

  700 kr

  Postalforsendelse av dokumenter

  10 kr

  Kjøp av bankremisse

  50 kr

  Omslag bankremisse

  15 kr

FORDELSPROGRAM

 • Årspris

  Visa direkte med legitimasjon*

  Visa direkte uten legitimasjon

  Nettbank / Mobilbank / Spink

   

  *Legitimasjon på bankkortet forutsetter at du har legitimert deg i banken med pass

   

  0 kr

  0 kr

  0 kr

   

   

   

  Kostnader ved bruk av kort

  Varekjøp i betalingsterminal

  Kontantuttak i minibank i Norge

  Kontantuttak i minibank i utlandet

   

  0 kr

  0 kr

  30 kr + 0,5 % av uttaket

  Øvrige priser

  Valutapåslag Visa Direkte

  Kodebrikke

  Engangskode på mobil

  Erstatningskort ødelagt / mistet / stjålet

  AvtaleGiro / eFaktura

   

   

  2 %

  100 kr

  0 kr

  100 kr

  0 kr

 • Årspris

  Visa Classic med legitimasjon*

  Visa Classic uten legitimasjon

  Nettbank / Mobilbank / Telebank

   

  *Legitimasjon på bankkortet forutsetter at du har legitimert deg i banken med pass

   

  325 kr

  275 kr

  0 kr

   

   

   

  Kostnader ved bruk av kort

  Varekjøp i betalingsterminal 

  Kontantuttak i minibank i Norge

  Kontantuttak i minibank i utlandet

  Kontantuttak i minibank Mastercard ung i utlandet

  Kontantuttak i minibank Mastercard ung i Norge

   

  0 kr

  0 kr

  30 kr + 0,5 % av uttaket

  0 kr

  40 kr + 1 % av beløpet

  Øvrige priser

  Valutapåslag Visa og Mastercard

  Erstatningskort ødelagt / mistet /stjålet

  Kodebrikke

  Engangskode på mobil

  AvtaleGiro / eFaktura

   

  2 %

  100 kr

  100 kr

  0 kr

  0 kr

 • Årspris 

  Visa Classic med legitimasjon*

  Visa Classic uten legitimasjon

  Nettbank / mobilbank

   

  *Legitimasjon på kortet forutsetter at du har legitimert deg i banken med pass

   

   

  325 kr

  275 kr

  0 kr

   

   

   

  Kostnader ved bruk av kort

  Varekjøp i betalingsterminal

  Kontantuttak i minibank i Norge

  Kontantuttak i minibank i utlandet

  Kontantuttak i minibank Mastercard i utlandet

  Kontantuttak i minibank Mastercard i Norge

  0 kr

  0 kr

  30 kr + 0,5 % av uttak

  0 kr

  40 kr + 1 % av uttak

  Øvrige priser

  Valutpåslag Visa og Mastercard

  Erstatningskort ødelag / mistet /stjåelt

  Kodebrikke

  Engangskode på mobil

  AvtaleGiro / eFaktura

  2 %

  100 kr

  0 kr

  0 kr

 • Månedspris 

  Månedspris fordelsprogram

   

  10 kr

  Årspris

  Visa Classic med legitimasjon*

  Visa Classic uten legitimasjon

  Nettbank 

  Mobilbank

   

  *Legitimasjon på kortet forutsetter at du har legitimert deg i banken med pass

   

  325 kr

  275 kr

  200 kr

  0 kr

   

   

   

  Kostnader ved bruk av kort

  Varekjøp i betalingsterminal

  Kontantuttak i minibank i Norge

  Kontantuttak i minibank i utlandet

  Kontantuttak i minibank i utlandet Mastercard LOfavør

  Kontantuttak i minibank i Norge Mastercard LOfavør

   

  0 kr

  0 kr

  30 kr + 0,5 % av uttak

  0 kr

  40 kr + 1 % av uttak

  Øvrige priser

  Valutapåslag Visa og Mastercard

  eFaktura

  AvtaleGiro

  Kodebrikke

  Engangskode på mobil

  SMS-varsling

  Brevgiro

   

  2 %

  0,5 kr

  1 kr

  100 kr

  0 kr

  2 kr

  5 kr + porto

LÅN

 • For nye lån og kreditter gjelder satsene fra 2.april 2020. Løpende lån og kreditter fra 6.april 2020. Oppgitte priser er veiledende. Hver lånesøknad behandles individuelt. Renten du får er basert på blant annet lånets størrelse, din betjeningsevne, sikkerhet og risiko.

     

  Kreditt/lån:  Rentesatser i prosent p.a (pro anno).     

  Flexilån - rente beregnes av saldo.
  Eff. rente flexilån varierer med utnyttelsesgrad og oppgis ved forespørsel.

  Effektiv rente: Den effektive renten er avhengig av lånets størrelse, løpetid, kostnader etc. Den effektive renten blir alltid opplyst når lån tas opp eller dersom du ber om det. 
  Tinglysingsgebyr til staten: Låner du penger med pant i fast eiendom eller motorvogn, må du betale tinglysingsgebyr i henhold til statens satser.

 • Boliglån som kvalifiserer til å ligge i Boligkreditt over 1,5 mill.kr. (75 % av verdi).
  Priseksempel: Lån kr 2 mill., o/25 år, eff.rente 2,43 %, . Etableringsgebyr kr 2500, termingebyr kr 40, totalt kr 2.658.579
  Kredittkostnad samlet kr 661.079

  fra 2,35%

  Boliglån som kvalifiserer til å ligge i Boligkreditt under 1,5 mill.kr. (75 % av verdi)
  Priseksempel: Lån kr 1 mill., o/25 år, eff.rente 2,93 % Etableringsgebyr kr 2000, termingebyr kr 40, totalt kr 1.403.609
  Kredittkostnad samlet kr 405.609

  fra 2,80 %

 • Boliglån over 1,5 mill (75 % av verdi)
  Priseksempel: Lån kr 2 mill., o/25 år, Eff.rente 2,63 %
  Etableringsgebyr kr 2500, termingebyr kr 40, totalt kr 2.718.809
  Kredittkostnad samlet kr 721.309

  fra 2,55 %

  Boliglån under 1,5 mill (75 % av verdi)
  Priseksempel: Lån kr 1 mill., o/25 år, eff.rente 3,09 %
  Etableringsgebyr kr 2000, termingebyr kr 40, totalt kr 1.426.828
  Kredittkostnad samlet kr 428.828

  fra 2,95 %

 • (85 % av verdi)
  Priseksempel: Lån kr 2 mill., o/25 år, eff.rente 2,06 %, Etableringsgebyr kr 2500, termingebyr kr 40, totalt kr 2.552.189

  Kredittkostnad samlet kr 554.689

  fra 1,99 %

 • Over 1,5 mill (60 % av verdi)
  Eff. rente beregnet for Flexilån kr 2.000.000 beregnet ut fra 75 % utnyttelse (dvs kr 1.500.000) nedbetalingstid 20 år, etableringsgebyr kr 2500 og kontoholdsgebyr kr 60 pr mnd. 
  Totalt kr 1.913.276,- Eff.rente 2,58 %. Kredittkostnad samlet kr 415.776

  fra 2,45 %

  Under 1,5 mill (60 % av verdi)
  Eff. rente beregnet for Flexilån kr 1.000.000 beregnet ut fra 100% utnyttelse,  nedbetalingstid 20 år, etableringsgebyr kr 2000  og kontoholdsgebyr kr 60 pr mnd. 
  Totalt kr 1.315.585,- Eff.rente 2,93 %. Kredittkostnad samlet kr 317.585

  fra 2,75 %

 • Hyttelån over 1,5 mill (75 % av verdi) 
  Priseksempel: Lån kr 2 mill., o/25 år, Eff.rente 2,63 %
  Etableringsgebyr kr 2500, termingebyr kr 40, totalt kr 2.718.809
  Kredittkostnad samlet kr 721.309

  fra 2,55 %

  Hyttelån under 1,5 mill (75 % av verdi)
  Priseksempel: Lån kr 1 mill., o/25 år, eff.rente 3,09 %
  Etableringsgebyr kr 2000, termingebyr kr 40, totalt kr 1.426.828
  Kredittkostnad samlet kr 428.828

  fra 2,95 %

 • Formidles av SpareBank 1 Finans. Se egen prisliste

 • Formidles av SpareBank 1 Finans. Se egen prisliste

 • Utnyttelsesgrad 100 %

  fra 6,20 % (eff. 7,95 %)

  Utnyttelsesgrad 50 %

  fra 6,20 % (eff. 9,51 %)

  Utnyttelsesgrad 20 %

  fra 6,20 % (eff. 14,59 %)

  Provisjon 0,33 % per kvartal av innvilget beløp.
  Effektiv rente er beregnet på grunnlag av
  bevilget beløp kr 2 000 000. Etableringsomkostninger kr 4000

     

 •   

  Pris på forespørsel

 • Etableringsomkostninger personkunder

  fra 1500,-

  Etableringsomkostninger næringskunder

  fra 2 000,-

  Terminomkostninger uten melding

  40,-

  Terminomkostninger med melding

  60,-

  Avdragsutsettelse / overhopp per lån

  500,-

  Restgjeldsoppgave

  250,-

  Pantefrafall / prioritetsvik

  750,-

  Endringsomkostninger fra flytende til fast rente

  750,-

  Tillegg i etableringsgebyr for realkausjon og kausjon

  750,-

SPARING

 • Lønnkonto / foliokonto

  0,10 %

 • Sparekonto barn (0-12 år) inntil 50 000,- *

  0,90 %

  Sparekonto barn (0-12 år) over 50 000,- * 

  1,30 %

  Boligsparing for barn (0-18 år)

  3,20 %

  * Den nye renten gjelder fra første krone når et trinn på rentetrappen passeres. Det er 8 gebyrfrie uttak i året og i tillegg disponeres fjorårets renter. For uttak utover dette beregnes et gebyr på 1% av uttatt beløp.

     

 • Sparekonto Ungdom (13-18 år) inntil 50 000,-

  0,90 %

  Sparekonto Ungdom (13-18 år) over 50 000,-

  1,30 %

  Sparekonto 18+ (18-30 år) inntil 100 000,-

  0,90 %

  Sparekonto 18+ (18-30 år) over 100 000,-

  1,30 %

  Den nye renten gjelder fra første krone når et trinn på rentetrappen passeres. Det er 8 gebyrfrie uttak i året og i tillegg disponeres fjorårets renter. For uttak utover dette beregnes et gebyr på 1% av uttatt beløp.

     

 • BSU *

  3,95 %

  BSU over 34

  0,90 %

  BSU+ 18-33 *

  3,95 %

  BSU+ over 34

  0,90 %

  * Rentevilkår for BSU gjelder til og med det året du fyller 33, etter dette blir kontoen gjort om til BSU over 34 med egne vilkår.

     

 • Inntil 200 000,-

  0,55 %

  200 000 - 500 000,-

  0,65 %

  500 000 - 1 000 000,-

  0,75 %

  Over 1 000 000,-

  1,00 %

  Den nye renten gjelder fra første krone når et trinn på rentetrappen passeres.
  Det er 8 gebyrfrie uttak i året og i tillegg disponeres fjorårets renter.
  For uttak utover dette beregnes et gebyr på 1% av uttatt beløp.

      

 • Inntil 500 000,-

  0,5 %

  500.000 - 8.000.000,-

  1,8 %

  Over 8.000 000,-

  etter avtale

  Renten gjelder fra første krone.
  Kontoen er sperret for uttak, og uttak må varsles minimum 31 dager i forveien. Uttak som er varslet minimum 31 dager i forkant, vil automatisk bli overført til en av dine andre kontoer i banken.

     

 • Minimum mnd sparebeløp kr 300,-
  4 uttak pr år, 1 % uttaksprovisjon utover dette.
  Inntil 2 sparefrie mnd pr år.

  1,50 %

 • IPA - Individuell pensjonsspareavtale

  0,40 %

  Sparekonto / regningskonto

  0,10 %

  Overtrekksrente på alle innskuddskonti

  16 %

  Depositumskonto

  0,25 %

FOND / AKSJER

 • Opprettelse av Aksjesparekonto

  0 kr

  Flytting av aksjer, EK og fond til og fra SpareBank1 Lom og Skjåk

  0 kr

  Kjøp, bytte og salg av fond

  0 kr

  Årlig forvaltningskostnad av fond - Se priser her

  • For Aksjesparekonto:
   Kurtasje 0,05 % per handel, minimum 49 kr ut 2017, deretter 95 kr.
  • For Aksjehandelstjenesten 0,05 % per handel, minimum 95 kroner

  Omkostninger kontohold/årsgebyr VPS - Samlet verdi per 31.12
  Under 100 000 kr
  100 000 – 1 000 000
  1 000 000 – 10 000 000 (per påbegynte million)
  Over 10 000 000 (per påbegynte million)


  0 kr
  225 kr
  +75 kr
  + 25 kr

 • Kjøp og salg av aksjefond, kombinasjonsfond
  og rentefond i ODIN

    

  Tegningskostnad

  gratis

  Innløsningskostnad

  gratis

  Årlig forvaltning

  fra 0,4 % til 2,0 %

  En del av ODIN-fondenes forvaltningshonorar tilfaller banken som provisjon for distribusjon og betjening av kundeforholdet. Denne provisjon utgjør for tiden inntil 50 % av det enkelte fonds forvaltningshonorar.

     

 • Kjøp og salg av aksjefond i Schroders

     

  Tegningskostnad

  gratis

  Innløsningskostnad

  gratis

  Årlig forvaltning

  fra 1,71 % til 2,16 %

 • Kjøp og salg av rentefond i Alfred Berg

     

  Tegningskostnad

  gratis

  Innløsningskostnad

  gratis

  Årlig forvaltning

  0,80 %

 • Fondskonto, Pensjonskonto og Livrente

     

  Tegningskostnad

  fra 0 % til 4,0 %

  Innløsningskostnad

  gratis

  Årlig forvaltning

  fra 0,4 % til 2,0 %

  Administrasjonskostnad

  opp til 0,8 %

 • Administrasjon av avtalen koster 0,1 % av saldo i hele avtaleperioden.
  Med alderstilpasset profil koster forvaltningen 1,15 % ved 100 % aksjer.
  Prisen trappes ned og ved 20 % aksjer koster forvaltning 0,67 % av saldo.
  Pris i utbetalingstiden er 1 % hvor 0,35 % er pris for avkastningsgaranti og 0,65 % er pris for forvaltning.

 • Kurtasje standard (per transaksjon)

  0,05 min. 95,-

  Aksjer, ETN, ETF, Merkur Market og tegningsretter: 0,05% av handelsbeløpet, min NOK 95,- Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 % - 50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned.

  Realtidskurser på nettsidene uten ordredybde, uten streaming (privat)

  0,-

  Realtidskurser på nettsidene uten ordredybde, med streaming (privat)

  15,-

  Realtidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (privat)

  135,-

  Realtidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (proff/foretak)

  370,-

  Market monitor uten ordredybde (privat)

  210,-

  For å bestille tilleggstjenester, gå inn i nettbanken under "Sparing" og "Bestille aksjetjeneste".

  Vilkår og disclaimer SpareBank 1 Markets

Vi tar forbehold om feil i prislista.