Privat
Søk tilskudd fra vårt Næringslivsfond

SpareBank 1 Lom og Skjåk sitt næringslivsfond har som formål å fremme tiltak for å styrke næringslivet blant bankens kunder i vårt primærmarkedsområde; Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja. 

valg-dame

Kundenes valg til generalforsamlingen

Valg gjennomføres torsdag den 24.januar 2019 kl 0900 - 1500 i bankens lokaler i Lom, Skjåk, Vågå og Dombås.

Bankens generalforsamling består av 12 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvorav 9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder.
I 2019 skal det velges 3 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen.
Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no