Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 Lom og Skjåk
Besøksadresse SpareBank 1 Lom og Skjåk
Sognefjellsvegen 4
2686 LOM
Postadresse SpareBank 1 Lom og Skjåk
Sognefjellsvegen 4
2686 LOM
E-postadresse bankpost@fjellbanken.no
Telefonnummer 61 21 90 00 (fra utlandet: +47 61 21 90 00)
Telefaksnummer (+47) 61 21 90 01
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 937888015
Tillatelse SpareBank 1 Lom og Skjåk har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet,
og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90