AV1 | Robot

Mange langtidssyke barn føler seg isolert og synes det er leit å miste kontakten med skole og venner. Med vår barneforsikring får barnet være med vennene sine fra sykesengen via en AV1-robot.

Video placeholder image

Hvordan fungerer AV1-roboten?

AV1 er en liten personlig robot som blir med i klasserommet og i sosiale sammenhenger, slik at barnet ditt ikke går glipp av noe.

Den fungerer som en avatar og er barnets øyne, øre og stemme via en app på nettbrett eller mobil. På denne måten kan barnet ditt følge med på undervisningen og kommunisere med klassen og vennene sine uansett hvor de befinner seg.

Test hvordan roboten fungerer og les mer om AV1-roboten på noisolation.com

 

Skoleroboten AV1 til barn som ikke kan komme tilbake til skolen

For de barna som har en helsetilstand som gjør at de ikke fysisk kan være på skolen, så tilbyr vi AV1-skoleroboten gjennom barneforsikringen.

Foresatte må først ta kontakt med skolen for å høre hvilken tilrettelegging de kan tilby. Noen skoler har allerede tilgang til skolerobot og barnet vil da kunne komme raskere i gang ved å benytte disse.

Her kan du søke om skolerobot.

Tilbudet gjelder for barn i risikogrupper hvor skolen ikke kan tilby god tilrettelegging ved tilbakeføring til skolen. Smitteveilederen og listen over diagnosegrupper fra Norsk barnelegeforening definerer hvilke diagnoser dette gjelder. Det er ikke krav om 30 dagers fravær for denne gruppen.av1 robot barneforsikring

Om AV1-roboten

av1 robot klasserom soverom jente med barneforsikring i seng

AV1 er utviklet for at barn kan ta del i skolen på sine egne premisser. Brukere av roboten kan selv velge når de vil være på- og avkoblet ved å trykke på en knapp i appen.

Hvis barnet ikke føler seg frisk nok til å delta, men fortsatt ønsker å følge undervisningen, kan hen sette roboten i passiv modus. Da lyser robotens hode blått. Hvis barnet ønsker å rekke opp hånda for å svare på et spørsmål kan hen trykke på en knapp, og robotens hode vil lyse hvitt. AV1 kan også settes i hviskemodus, da kan barnet fortelle hemmeligheter med sidekameratene sine.

AV1 er utviklet av firmaet No Isolation i samarbeid med Kreftforeningen, St. Olavs Hospital, Sunnaas Sykehus, Universitetet i Oslo og Snø Designstudio.

Barneforsikring med AV1-robot

Hvem kan få AV1?

Barn og ungdom i alderen 6-20 år (med barneforsikring) som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelser har lengre fravær fra skole og fritidsaktiviteter. Målet er at hjelpemiddelet skal bidra til et så normalt liv som mulig for vedkommende, ved å forebygge isolasjon og gjøre det enklere å komme tilbake til skolehverdagen og møte venner.

Låneperiode

Hvis barnet/ungdommen har vært borte mer enn 30 dager fra skolen får dere ha roboten gratis i inntil 12 måneder.

 

 


av1 robot i klasserom med klassekamerat

Sikkerhet og personvern

Én videostrøm - én bruker - én enhet

Både vi i SpareBank 1 og No Isolation tar personvern veldig seriøst. Derfor er det bare én bruker per robot. AV1-roboten er passordbeskyttet, for sikkerheten til både barnet og for elevene, lærere og venner som er involvert i bruken.

Kun sanntid

AV1-roboten kan kun brukes i sanntid. Det vil si at video kun strømmes direkte. Det er verken mulig å ta opp videoen, lagre den eller ta skjermbilder.

Krypterte data

Videoen og data som sendes mellom roboten og barnet eller ungdommen er kryptert, slik at ingen andre kan se det som strømmes.

Les mer om personvern her

av1 robot soverom jente

Søk om å få AV1-roboten til ditt barn

Har du et langtidssykt barn?

Med vår barneforsikring kan du søke om å få AV1-roboten. Vi vil vurdere søknaden og videresende henvendelsen til No Isolation. No Isolation tar kontakt med deg for levering av roboten. Det er ingen egenandel.

Hva dekker barneforsikringen?

Se her for en full oversikt over hva barneforsikringen vår dekker.