Betalingsforsikring for kjøretøylån

Har du lån til bil, båt eller andre kjøretøy? Med betalingsforsikring blir lånet nedbetalt hvis noe uforutsett skulle skje. Det gir trygghet for deg og familien.

arbeidsledig mann står lent inntil panseret på bilen sin som er parkert på gresslette med utsikt over havet
Dekker nedbetaling av lånet ved sykdom, permittering eller arbeidsledighet.
Innfrir lånet ved dødsfall eller kritisk sykdom.
Gir økonomisk trygghet for deg og familien.

Kjøp betalingsforsikring

Betalingsforsikring kan du kjøpe samtidig som du søker om lån, eller du kan kjøpe det i tilknytning til et lån du allerede har hos oss.

Hva dekker betalingsforsikringen? 

Forsikringen dekker de månedlige lånekostnadene hvis du er

  • minst 50 % sykemeldt i mer enn 30 dager 
  • 100 % arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager
  • får diagnosen alvorlig sykdom

Ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke innfris lån til kjøretøyet med inntil 750.000 kroner. Opplever du samlivsbrudd i forsikringstiden, utbetales et engangsbeløp på 25.000 kroner.


Renter og betingelser

  • Tilbud og pris på betalingsforsikringen får du i søknadsprosessen på lånet.
  • Betalingsforsikringen betales sammen med lånet.
  • Prisen på betalingsforsikringen utgjør 7,7 % av terminbeløpet.

Priseksempel: Betaler du 3000 kroner i måneden på billånet, utgjør betalingsforsikringen ca. 230 kroner hver måned. Betalingsforsikring leveres av AmTrust International Underwriters.

Hvem kan kjøpe betalingsforsikring? 

  • Du må være mellom 18 og 65 år.  
  • Du er lærling eller ansatt i minimum 50 % stilling, eller er selvstendig næringsdrivende.
  • Du mottar ikke sykepenger, AAP, dagpenger eller uføretrygd.
  • Du har ikke mottatt personlig varsel om arbeidsledighet, eller varsel om permittering er gitt.

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår betalingsforsikring

Kjøpte du betalingsforsikring etter 1. mars 2019, er dette vilkårene som gjelder for deg.

Kjøpte du betalingsforsikring før 1. mars 2019, er dette vilkårene som gjelder for deg.

Informasjon før kjøp

Kjøper du betalingsforsikring etter 29. mars 2023, er dette relevant informasjon for deg.

Produktinformasjon

Opplysninger om betalingsforsikring. Gjelder uansett kjøpsdato.


Har du blitt permittert, arbeidsledig eller syk?

Forsikring kjøpt etter 1. mars 2019

Forsikring kjøpt før 1. mars 2019


Send inn skademeldingsskjema per post
Ønsker du å skrive ut og sende inn skademeldingsskjema per post, finner du skjema under: 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }