Egenandel bilforsikring

Du kan velge egenandel selv. Hvis du velger å betale en høyere egenandel ved skade vil du få en billigere forsikringspris. 

dame og mann sammenligner egenandelene på bilforsikringene sine

Min egenandel

Egenandelen er det beløpet du selv må betale etter en skade, med mindre noen andre er ansvarlige for skaden og dekker egenandelen gjennom sitt forsikringsselskap.

Egenandelen velger du selv når du kjøper kasko eller toppkasko. Standard egenandel er 8.000 kroner, men du kan velge mellom en egenandel på 6.000, 8.000, 10.000, 15.000 og 30.000 kroner. Jo høyere egenandel, jo billigere bilforsikring.

Om du har LOfavør bilforsikring får du automatisk 1.000 kr lavere egenandel (gjelder ikke for faste egenandeler, med unntak av brann, tyveri og hærverk).

Hvis du ønsker å se egenandelen din kan du logge inn i «mine forsikringer», og se under bilforsikring. Ønsker å endre egenandelen, kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg.


Faste egenandeler

Vi har noen egenandeler som har en fast sum hvis du bruker forsikringen. Gjelder kun hvis du har dekning for skaden (delkasko, kasko og toppkasko).

 • Veihjelp: 750 kr
 • Brann, tyveri og hærverk: 8.000 kr (7.000 ved LOfavør)
 • Skifte av glassrute: 3.000 kr
 • Reparasjon av steinsprut i rute: ingen egenandel
 • Tyveri av ladekabel: 2.000 kr
 • Erstatning av nøkkel: 750 kr (kun toppkasko)
 • Ansvar: ingen egenandel
 • Rettshjelp: 3.000 kr + 20 % av overskytende
 • Fører- og passasjerulykke: ingen egenandel
 • Maskinskade: fra 10.000 kr (kun toppkasko)
illustrasjon av dame som betaler egenandel etter skade

FG-godkjent system

Egenandelen reduseres med inntil 6.000 kroner ved:

 • tyveri av bil eller tyveri fra bil, med FG-godkjent alarm, eller fabrikkmontert alarm som var i drift på skadetidspunktet.
 • tyveri av bil med FG-godkjent søke- og gjenfinningssystem som var i drift på skadetidspunktet.

FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd.


Dame som rater best i test på forsikring

Blant Norges beste på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi ble kundefavoritt 2023 og er samlet sett blant Norges beste på skadeoppgjør ifølge Bytt.no. Vårt forsikringsselskap Fremtind kommer best ut på både skadeoppgjør, kundeservice og kundetilfredshet for en rekke forsikringer, blant 21 andre forsikringsselskap.   

Les om våre best i test-utmerkelser

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }