Kjørelengde

Kjørelengden er den distansen du tilbakelegger med bilen i løpet av et år. Kjører du mer eller mindre enn planlagt kan du justere dette underveis.

glad familie i bil med bilforsikring med årlig kjørelengde på 12.000 km

Årlig kjørelengde

I følge SSB var gjennomsnittlig årlig kjørelengde for personbil i 2022 ca. 11.100 km. Skal du beregne kjørelengde er det greit å kjenne til ca. hvor langt du kjører i snitt hver måned for så å gange det opp med 12 måneder.

Husk å ta høyde for lengre bilturer som for eksempel bilferier og hytteturer. Ser du at du kjører mindre eller lengre enn din avtalte kjørelengde, kan du endre kjørelengden selv underveis.

Når du kjøper bilforsikring velger du kjørelengden som passer ditt behov:

 • 6.000 km
 • 8.000 km
 • 10.000 km
 • 12.000 km
 • 14.000 km
 • 16.000 km
 • 20.000 km
 • 25.000 km
 • 30.000 km
 • 40.000 km
 • 50.000 km
 • Fri kjørelengde

Gjelder også for bobilforsikring og elbilforsikring.

Øke kjørelengden

Du kan både minke og øke kjørelengden for bilforsikringen din ved å logge inn i mine forsikringer eller mobil-/nettbanken, og velge bilen du ønsker å endre for.
 

Har du kjørt over valgt kjørelengde?

Logg inn og juster kjørelengden opp. Det er viktig å følge med på at du ikke kjører lenger enn den kjørelengden du har satt. Erstatningen kan bli avkortet dersom du kar kjørt lengre enn avtalt og det skjer en skade. 


Dame som rater best i test på forsikring

Blant Norges beste på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi ble kundefavoritt 2023 og er samlet sett blant Norges beste på skadeoppgjør ifølge Bytt.no. Vårt forsikringsselskap Fremtind kommer best ut på både skadeoppgjør, kundeservice og kundetilfredshet for en rekke forsikringer, blant 21 andre forsikringsselskap.   

Les om våre best i test-utmerkelser

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }