Vi trenger ny legitimasjon på mange kunder

Selv om du kanskje har vært kunde hos oss i mange år, og vi kjenner deg godt, er det viktig at du legitimerer deg. Det betyr at du må hjelpe oss med en viktig ting; nemlig å vise at du er du.

Dette er for din egen sikkerhet. Med oppdatert informasjon er du nemlig bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet


Fysisk frammøte er nødvendig

Møt opp på et av våre kontorer med passet i løpet av november, så er du med i trekningen av en iPad. 

 

Samfunnsdugnad mot økonomisk kriminalitet

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene. Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet. 

 

 


Mer om legitimasjonskravet

 • Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men formålet er å forhindre økonomisk kriminalitet i møte med den digitale utviklingen. I henhold til reglene for BankID må banken gjennomføre kontroll av pass for alle som har eller skal ha BankID.

 • Nei, dette gjelder alle banker. Det er en felles samfunnsdugnad for å forhindre økonomisk kriminalitet. 

 • Vi anbefaler at kundene legitimerer seg med pass. Med pass mener vi: norsk pass, utenlandsk pass, norsk utlendingspass og reisebevis for flyktninger.

  Du trenger ikke pass for å være kunde, men vi må ha en gyldig legitimasjon. Har du ikke pass kan du for eksempel vise førerkort eller bankkort med bilde fra en annen bank. 

  For å ha BankID er det krav om at du viser pass.

 • Du trenger ikke pass for å være kunde, men vi må ha en gyldig legitimasjon. Har du ikke pass kan du for eksempel vise førerkort eller bankkort med bilde fra en annen bank. 

  For å ha BankID er det derimot krav om at du viser pass.

  Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med banken på e-post til bankpost@sb1ls.no, eller ring oss på telefon 61 21 90 00.

 • Besøk ett av våre kontorer eller ta kontakt med banken på e-post bankpost@sb1ls.no eller telefon 61 21 90 00, så finner vi en løsning.

 • For å tilfredsstille myndighetskravet og for å få gjennomført kontrollen innen rimelig tid.

 • Årsaken er at banken er pålagt å gjennomføre en legitimasjonskontroll, derfor må du møte fysisk.

 • Dersom du bor et annet sted i Norge, kan du møte opp ved et annet SpareBank1-kontor, og få passet ditt registrert der.

  Bor du utenlands kan du få tatt en kopi av passet ditt hos en ambassade, eller i en bank. Husk at kopien må stemples med «Rett kopi».