Info

Vi trenger ny legitimasjon på mange kunder

Selv om du kanskje har vært kunde hos oss i mange år, og vi kjenner deg godt, er det viktig at du legitimerer deg. Det betyr at du må hjelpe oss med en viktig ting; nemlig å vise at du er du.

Dette er for din egen sikkerhet. Med oppdatert informasjon er du nemlig bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet


Berørte kunder blir kontaktet

Flere av våre kunder blir nå kontaktet av banken med beskjed om at vi trenger ny legitimasjon. Årsaken er at vi dessverre ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på kundenes identitet i vårt arkiv.

Alle med BankID utstedt av oss, og som ble BankID-kunde etter 1. mars 2007, må i henhold til reglene være legitimert med pass. For øvrige kunder vil banken også godta annen gyldig legitimasjon,  i tråd med hvitvaskingsregelverket. De som blir kontaktet må derfor komme innom banken med gyldig pass hvis de fortsatt ønsker å bruke BankID fra vår bank.

 

Fysisk frammøte er nødvendig

 

Samfunnsdugnad mot økonomisk kriminalitet

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene. Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet. 

 

 


Mer om legitimasjonskravet

 • Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men formålet er å forhindre økonomisk kriminalitet i møte med den digitale utviklingen. I henhold til reglene for BankID må banken gjennomføre kontroll av pass for alle som har eller skal ha BankID.

 • Nei, dette gjelder alle banker. Det er en felles samfunnsdugnad for å forhindre økonomisk kriminalitet. 

 • Vi anbefaler at kundene legitimerer seg med pass. Med pass mener vi: norsk pass, utenlandsk pass, norsk utlendingspass og reisebevis for flyktninger.

  Du trenger ikke pass for å være kunde, men vi må ha en gyldig legitimasjon. Har du ikke pass kan du for eksempel vise førerkort eller bankkort med bilde fra en annen bank. 

  For å ha BankID er det krav om at du viser pass.

 • Du trenger ikke pass for å være kunde, men vi må ha en gyldig legitimasjon. Har du ikke pass kan du for eksempel vise førerkort eller bankkort med bilde fra en annen bank. 

  For å ha BankID er det derimot krav om at du viser pass.

  Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med banken på e-post til bankpost@sb1ls.no, eller ring oss på telefon 61 21 90 00.

 • Besøk ett av våre kontorer eller ta kontakt med banken på e-post bankpost@sb1ls.no eller telefon 61 21 90 00, så finner vi en løsning.

 • For å tilfredsstille myndighetskravet og for å få gjennomført kontrollen innen rimelig tid.

 • Årsaken er at banken er pålagt å gjennomføre en legitimasjonskontroll, derfor må du møte fysisk.

 • Dersom du bor et annet sted i Norge, kan du møte opp ved et annet SpareBank1-kontor, og få passet ditt registrert der.

  Bor du utenlands kan du få tatt en kopi av passet ditt hos en ambassade, eller i en bank. Husk at kopien må stemples med «Rett kopi».