Sammen om å tilrettelegge for frivillighet i idretten

SpareBank 1-alliansen og Spond har inngått samarbeid om en ny og forenklet organiseringstjeneste for lag, foreninger og klubber i Idretts-Norge. Målet er å senke terskelen for å ta på seg frivillige verv.

Publisert 05.07.2019

Anne, Helga og Andrine på stand i Bø

Knytter folk sammen

- Lag, foreninger og idrettsklubber er viktige for lokalsamfunnene til SpareBank 1-bankene. De knytter folk sammen og gir et tilbud til barn og unge. Dette skaper store verdier, både økonomiske og menneskelige. Derfor er vi veldig glade for å ha fått på plass en avtale med Spond. Sammen med dem og Norges Idrettsforbund skal vi gjøre livet enklere for frivillige ildsjeler og ledere over hele landet, sier sponsorsjef Stein Bugge i SpareBank 1.


Med en halv million brukere har Spond på kort tid blitt Norges ledende tjeneste for organisering av lag og foreninger. Nå har selskapet satt seg som mål å gjøre livene enklere også for de som driver klubb. 


- Vi vil bidra til at enda flere frivillige er glade for at de sa «ja». En lagleder sparer over 2 timer i uken med bruk av Spond for å organisere trening og kommunisere med barn og foresatte. Vår ambisjon er at dette også skal bli Norges beste klubbløsning. Med SpareBank 1 på laget skal vi utvikle ny funksjonalitet som kan bidra både til å spare tid og styrke økonomien til klubbene, sier Spond-sjef Per-Otto Wold.


Betaling og folkefinansiering

Rundt 700.000 mennesker legger ned nesten 60 millioner dugnadstimer i norsk idrett hvert år, til en verdi av 17,3 milliarder kroner*. Potensialet for å spare både tid og kroner er stort, ifølge konsepteier for bedriftsmarked Lars Bustgaard i SpareBank 1 Utvikling.


- Sammen med Spond skal vi nå se på nye løsninger for enkel og trygg betaling, som også kan bidra til å korte ned tiden det tar før klubbene får penger på konto. Vi tror også det ligger et stort potensial i å integrere tjenester fra folkefinansieringsløsningen vår, Spleis, sier Bustgaard. 


Samarbeidsavtalen gjelder for hele SpareBank 1-alliansen. Spond vil erstatte tjenesten Medlemsnett. Brukere av den gamle løsningen vil få bistand til å komme over på Spond-plattformen. 


Om Spond Club

Spond Club er en gratis løsning som snakker med den vanlige Spond-appen, slik at klubben alltid har oppdatert medlemsinformasjon. Den første versjonen av Spond Club er allerede i markedet, med muligheter for klubbledelsen til å samle og kommunisere med sine Spond-grupper og klubbmedlemmer. Til høsten blir det mulig å bruke Spond Club til å innhente medlems- og treningsavgifter, slik at klubbledere kan bruke betydelig mindre tid på å hente inn penger fra sine medlemmer. Spond har signert en integrasjonsavtale med Norges Idrettsforbund og jobber tett med de for å gjøre rapporteringen enklest mulig for klubbledere.


*Kilde: Idrettsforbundet