Sammen om å tilrettelegge for frivillighet i idretten

SpareBank 1-alliansen og Spond har inngått samarbeid om en ny og forenklet organiseringstjeneste for lag, foreninger og klubber i Idretts-Norge. Målet er å senke terskelen for å ta på seg frivillige verv.

Publisert 05.07.2019

Anne, Helga og Andrine på stand i Bø

Knytter folk sammen

- Lag, foreninger og idrettsklubber er viktige for lokalsamfunnene til SpareBank 1-bankene. De knytter folk sammen og gir et tilbud til barn og unge. Dette skaper store verdier, både økonomiske og menneskelige. Derfor er vi veldig glade for å ha fått på plass en avtale med Spond. Sammen med dem og Norges Idrettsforbund skal vi gjøre livet enklere for frivillige ildsjeler og ledere over hele landet, sier sponsorsjef Stein Bugge i SpareBank 1.


Med en halv million brukere har Spond på kort tid blitt Norges ledende tjeneste for organisering av lag og foreninger. Nå har selskapet satt seg som mål å gjøre livene enklere også for de som driver klubb. 


- Vi vil bidra til at enda flere frivillige er glade for at de sa «ja». En lagleder sparer over 2 timer i uken med bruk av Spond for å organisere trening og kommunisere med barn og foresatte. Vår ambisjon er at dette også skal bli Norges beste klubbløsning. Med SpareBank 1 på laget skal vi utvikle ny funksjonalitet som kan bidra både til å spare tid og styrke økonomien til klubbene, sier Spond-sjef Per-Otto Wold.


Betaling og folkefinansiering

Rundt 700.000 mennesker legger ned nesten 60 millioner dugnadstimer i norsk idrett hvert år, til en verdi av 17,3 milliarder kroner*. Potensialet for å spare både tid og kroner er stort, ifølge konsepteier for bedriftsmarked Lars Bustgaard i SpareBank 1 Utvikling.


- Sammen med Spond skal vi nå se på nye løsninger for enkel og trygg betaling, som også kan bidra til å korte ned tiden det tar før klubbene får penger på konto. Vi tror også det ligger et stort potensial i å integrere tjenester fra folkefinansieringsløsningen vår, Spleis, sier Bustgaard. 


Samarbeidsavtalen gjelder for hele SpareBank 1-alliansen. Spond vil erstatte tjenesten Medlemsnett. Brukere av den gamle løsningen vil få bistand til å komme over på Spond-plattformen. 


Om Spond Club

Spond Club er en gratis løsning som snakker med den vanlige Spond-appen, slik at klubben alltid har oppdatert medlemsinformasjon. Den første versjonen av Spond Club er allerede i markedet, med muligheter for klubbledelsen til å samle og kommunisere med sine Spond-grupper og klubbmedlemmer. Til høsten blir det mulig å bruke Spond Club til å innhente medlems- og treningsavgifter, slik at klubbledere kan bruke betydelig mindre tid på å hente inn penger fra sine medlemmer. Spond har signert en integrasjonsavtale med Norges Idrettsforbund og jobber tett med de for å gjøre rapporteringen enklest mulig for klubbledere.


*Kilde: Idrettsforbundet

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }