Selskapene vi kan dele dine kundeopplysninger med

Nedenfor ser du våre datter- og produktselskaper. Dersom du godkjenner at vi kan markedsføre våre produkter og råd til deg elektronisk, og dele dine kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby deg nyttige og relevante råd og tjenester tilbake.


Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

 • EiendomsMegler 1 Norge AS
 • SpareBank 1 Kundesenter AS
 • SpareBank 1 Forsikring AS
 • LOfavør AS
 • SpareBank 1 Factoring AS
 • Kredinor AS
 • Spleis AS
 • Fremtind Forsikring ASA
 • BN Bank ASA
 • SpareBank 1 Betaling AS
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Forvaltning AS m.døtre:
  • Odin Forvaltning AS
  • SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS
  • SpareBank 1 Verdipapirservice AS        
 • SpareBank 1 Kreditt AS
 • SpareBank 1 Markets AS
 • SpareBank 1 Mobilitet
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 • SpareBank 1 Bank og Regnskap AS

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.