Streik i bank og forsikring

Omlag 1200 medlemmer i LO Finans er tatt ut i streik. Dette rammer også SpareBank 1. Vi vet per i dag ikke hvor lenge streiken vil vare, men vi gjør alt vi kan for at du som kunde skal bli minst mulig berørt av situasjonen.

Forsikring hardest rammet

Alle kundeserviceenhetene i SpareBank 1 Forsikring er rammet av streiken. Kunder kan melde inn skader via nettløsningen www.meldeskade.no. På telefon har vi kun kapasitet til å ta imot henvendelser knyttet til husbrann, veihjelp og personskade på reise.

Viking bilberging fungerer som normalt – ring 06000. Er du utenlands og trenger hjelp, ring SOS International på +47 22 96 50 45.

Vi beklager sterkt denne situasjonen overfor kundene våre.

Kunder som ønsker å kjøpe forsikringer i SpareBank 1, kan gjøre dette på normal måte via digitale løsninger på bankenes nettsider eller på bankkontorene.

Banktjenester fungerer som normalt

10 av 14 SpareBank1-banker er berørt av streiken, i ulik grad. De aller fleste bankkontorer holder åpent, og kan betjene sine kunder som normalt.

Enkelte av SpareBank 1 Østlandets kontorer er stengt som følge av streiken, hovedsakelig i Oslo og Akershus.

Kunder kan oppleve noe redusert kapasitet. Vi oppfordrer til å følge med på bankenes nettsider.


Ofte stilte spørsmål under streiken

  • Ettersom både kort og betaling fungerer, skal det foreløpig ikke være nødvendig å ta ut kontanter. Minibankene vil fungere som normalt, men det er altså ingen grunn til å ta ut ekstra kontanter verken i minibank eller i butikk. 

  • Ja, du kan fortsatt betale med både bank- og kredittkort. Men det er redusert beredskap som følge av streiken. Skulle vi få en feilsituasjon vil det derfor kunne ta noe lengre tid å rette feilen.

  • Ja, kortbetaling vil fungere også på reise. Vi anbefaler som vanlig å ta med et
    ekstra kort (kredittkort) på tur. 

  • Ja, Vipps fungerer som normalt. Men det er redusert beredskap som følge av streiken. Skulle vi få en feilsituasjon vil det derfor kunne ta noe lengre tid å rette feilen.

  • Vi gjør alt vi kan for at du som kunde skal bli minst mulig berørt av streiken. Utbetaling av boliglån prioriteres. 

  • På grunn av streiken vil du dessverre oppleve at det er vanskelig å melde skade per telefon. Vi anbefaler at du melder skade på meldeskade.no. Blir du berørt av flom eller andre kritiske hendelser vil du få hjelp, og vi kommer i hovedsak til å betjene kritiske hendelser som sykdom på reise og totalskade på hus. Du må dessverre regne med noe lengre behandlingstid. Viking redningstjeneste for bil vil fungere som normalt – ring 06000. Er du på reise i utlandet – kontakt SOS Internasjonal på +47 22 96 50 45 om du skulle trenge hjelp.  

  • Vi vet per nå ikke hvor lenge streiken vil vare. Foreløpig fungerer alle bank- og forsikringstjenester som normalt, også pensjonsutbetalinger.