Streik i bank og forsikring

Omlag 1200 medlemmer i LO Finans er tatt ut i streik. Dette rammer også SpareBank 1. Vi vet per i dag ikke hvor lenge streiken vil vare, men vi gjør alt vi kan for at du som kunde skal bli minst mulig berørt av situasjonen.

Forsikring hardest rammet

Alle kundeserviceenhetene i SpareBank 1 Forsikring er rammet av streiken. Kunder kan melde inn skader via nettløsningen www.meldeskade.no. På telefon har vi kun kapasitet til å ta imot henvendelser knyttet til husbrann, veihjelp og personskade på reise.

Viking bilberging fungerer som normalt – ring 06000. Er du utenlands og trenger hjelp, ring SOS International på +47 22 96 50 45.

Vi beklager sterkt denne situasjonen overfor kundene våre.

Kunder som ønsker å kjøpe forsikringer i SpareBank 1, kan gjøre dette på normal måte via digitale løsninger på bankenes nettsider eller på bankkontorene.

Banktjenester fungerer som normalt

10 av 14 SpareBank1-banker er berørt av streiken, i ulik grad. De aller fleste bankkontorer holder åpent, og kan betjene sine kunder som normalt.

Enkelte av SpareBank 1 Østlandets kontorer er stengt som følge av streiken, hovedsakelig i Oslo og Akershus.

Kunder kan oppleve noe redusert kapasitet. Vi oppfordrer til å følge med på bankenes nettsider.


Ofte stilte spørsmål under streiken

  • Ettersom både kort og betaling fungerer, skal det foreløpig ikke være nødvendig å ta ut kontanter. Minibankene vil fungere som normalt, men det er altså ingen grunn til å ta ut ekstra kontanter verken i minibank eller i butikk. 

  • Ja, du kan fortsatt betale med både bank- og kredittkort. Men det er redusert beredskap som følge av streiken. Skulle vi få en feilsituasjon vil det derfor kunne ta noe lengre tid å rette feilen.

  • Ja, kortbetaling vil fungere også på reise. Vi anbefaler som vanlig å ta med et
    ekstra kort (kredittkort) på tur. 

  • Ja, Vipps fungerer som normalt. Men det er redusert beredskap som følge av streiken. Skulle vi få en feilsituasjon vil det derfor kunne ta noe lengre tid å rette feilen.

  • Vi gjør alt vi kan for at du som kunde skal bli minst mulig berørt av streiken. Utbetaling av boliglån prioriteres. 

  • På grunn av streiken vil du dessverre oppleve at det er vanskelig å melde skade per telefon. Vi anbefaler at du melder skade på meldeskade.no. Blir du berørt av flom eller andre kritiske hendelser vil du få hjelp, og vi kommer i hovedsak til å betjene kritiske hendelser som sykdom på reise og totalskade på hus. Du må dessverre regne med noe lengre behandlingstid. Viking redningstjeneste for bil vil fungere som normalt – ring 06000. Er du på reise i utlandet – kontakt SOS Internasjonal på +47 22 96 50 45 om du skulle trenge hjelp.  

  • Vi vet per nå ikke hvor lenge streiken vil vare. Foreløpig fungerer alle bank- og forsikringstjenester som normalt, også pensjonsutbetalinger. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }