Tyrkia: Viktig informasjon

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i Ankara og Istanbul som ikke er strengt nødvendige, unntatt i transittområder på flyplassene. 


Avbestilling
Forsikringen dekker avbestilling for  reiser i henhold til UDs reiseråd. Det vil si vi dekker avbestillig for reiser til Ankara, Istanbul og grenseovergang ved Syria med avreise til og med 30. juli. 

Evakuering
Forsikringen dekker nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og overnatting ved evakuering til nærmeste sikre destinasjon i henhold til UDs anbefaling.

Krisehjelp og psykologbistand dekkes også.

Les UDS råd her

Ring oss på 02300 eller +47 915 02 300 (fra utlandet) hvis du er rammet og trenger hjelp fra oss. Du kan også kontakte vår døgnåpne alarmsentral på +45 38 48 88 35