Hvilken valuta kan jeg overføre i?

Når du legger inn en overføring til utlandet kommer det opp forslag til valuta. Hvis du velger å overføre i norske kroner (NOK), må du i tillegg velge hvilken valuta mottaker skal motta pengene i.

Vi anbefaler deg å velge mottakerlandets valuta hvis denne står på listen. Hvis ikke, er det vanligvis lurt å velge euro (EUR) til land i Europa og amerikanske dollar (USD) til resten av verden. På denne måten blir betalingen billigst og raskest. Vær imidlertid oppmerksom på at mottakerkonto kan være i en annen valutasort enn mottakerlandets valuta.

Skal du betale en faktura, må du betale i valutaen oppgitt i fakturaen dersom den er tilgjengelig i nettbanken. Er det ikke mulig å betale i valutaen som står på fakturaen, bør du avklare med betalingsmottaker hvilken av de tilgjengelige valutasortene du kan betale med.