• Helseforsikringen (behandlingsforsikringen) dekker ikke kiropraktor, fysioterapi, naprapat eller manuellterapeut alene.

    Unntak er dersom det er behov for f.eks. fysioterapi i forbindelse med rehabilitering etter operasjon som er dekket av forsikringen, da kan eksempelvis fysioterapi være dekket. 

    Se oversikt over hva som dekkes av helseforsikringen