Dekker innboforsikringen briller?

Innboforsikring standard dekker briller ved brann og tyveri. Innboforsikring topp dekker i tillegg fysisk skade på brillene hvis du har hatt et uhell. Se full oversikt over hvilke forsikringer som dekker brillene og for hvilke hendelser.

Har du ekstra dyre briller, anbefaler vi en egen brilleforsikring. Da er du også dekket hvis du skulle miste brillene.

 

Er brillene stjålet eller ødelagt?


Se også: