• Ansvarsforsikring er påbudt på alle motorkjøretøy (registrerte og uregistrerte) som kan kjøre fortere enn 10 km/t og som er i bruk. Dette gjelder også for motorkjøretøy som bare blir brukt i lukket område. 

    Tidligere kunne du oppbevare eller bruke slike motorkjøretøy uten forsikring, eller kun med lagringsforsikring. Fra 1. januar 2021 ble Bilansvarsloven endret og eier du et motorkjøretøy som er omfattet av loven har du plikt til å ha ansvarsforsikring.

    Eksempler på vanlige motorkjøretøy er:

    Ansvarsforsikring er en forsikring som i hovedsak sikrer at du ikke blir erstatningsansvarlig hvis du påfører andre eller andres eiendom skade med kjøretøyet. Ønsker du også å dekke eget kjøretøy må du ha kaskoforsikring.
     

    Har du spørsmål eller ønsker å forsikre et motorkjøretøy?