Hva gjør jeg ved storm?

1. Begrens skadeomfanget

  • Hold folk unna bygninger som kan rase sammen, eller gjenstander som kan løsne.
  • Om mulig, reparer ytre skader på tak og vegger for å hindre at vann trenger inn.
     

2. Kontakt oss
Ring oss på 915 02300 så fort som mulig etter at skaden er oppdaget. Vi bistår deg hvis du trenger akutt hjelp. Og gir deg praktiske råd om du trenger det. Ikke begynn med reparasjoner før du har kontaktet oss. Vi vil hjelpe deg med det.
 

3. Hva skjer etterpå?
Ved små skader på hus, kan vi som oftest behandle saken ganske raskt over telefon. Det er mulig vi ber deg om å sende bilder av skaden. Ved større skader sender vi en takstinspektør eller håndverker til deg. De takserer skaden og kan gi deg en pris på reparasjon.

Greit å tenke på   

Som huseier er du pliktig til å gjøre forebyggende tiltak for naturskader som er sannsynlige der du bor. Pass på å sikre løse gjenstander.