Hvor gammel må en bil være for å være veteran?

En bil blir ansett som en veteran når bilen er 30 år gammel. Dette gjelder fra og med 1. januar det året kjøretøyet først ble registrert i Norge, eller produksjonsdato dersom den er importert. Det er Toll- og avgiftsdirektoratet som bestemmer definisjonen på veteranbiler, mens Statens vegvesen bestemmer den tekniske klassifiseringen for veteranbiler (teknisk gruppe: M1, M2, O1 osv.).

Regler for veteranbil
Det er særegne regler du må følge hvis bilen din er en veteranbil og du ønsker å forsikre den med veteranbilforsikring:

  • Bilen kan kun brukes til hobbykjøring.
  • Bilen kan maksimalt kjøre 6000 km i året.

Det er en myte at alle veteranbiler slipper EU-godkjenning. Fram til 2016 gjaldt fritaket for EU-godkjenning biler registrert før 01.01.1960. Men i 2016 ble dette endret til kun å gjelde bevaringsverdige veteranbiler over 50 år.

Avregistrere veteranbil
Hvis du avregistrerer veteranbilen i vinterhalvåret, kan vi tilby deg en lagringsforsikring mens kjøretøyet står lagret. Da er du fremdeles dekket mot brann og tyveri.