• Livsforsikringen gjelder til du sier den opp eller til du fyller 80 år.