• Behandlingstiden varierer ut fra hvilken forsikring du bruker. Har du alt av informasjon og papirer klart når du melder hendelsen, blir vi som regel raskt enige om et forsikringsoppgjør.

    Hvis du skal ha forsikringspenger utbetalt, tar det cirka 1-3 virkedager fra saken er ferdig behandlet til du får forsikringsoppgjøret utbetalt til konto. I noen oppgjørssaker får du en e-post eller sms med informasjon samme dag som saken er ferdig behandlet.

    Andre oppgjørssaker kan ha lengre behandlingstid, da det kan ta tid å innhente alle opplysninger eller at det er stor pågang. Du vil få beskjed når saken er ferdig behandlet, eller om vi trenger ekstra opplysninger. Her kan du se status på skadesaken din.
     

    Er du misfornøyd med forsikringsoppgjøret og ønsker å klage?
    Les om hvordan du går frem for å klage.