Hva er det høyeste beløpet jeg kan betale med bankkort?

I Norge er grensen 300 000 kroner for varekjøp, mens i utlandet er grensen 100 000 kroner. Husk at enkelte kjøpesteder kan ha satt lavere grense.  

Se hva som gjelder for: