• Det kan være flere årsaker til dette. Ta kontakt med Kundesenteret på telefon 61 21 90 00 for hjelp.