• Det kan være flere årsaker til at kortet ditt er sperret. Ta kontakt med banken eller Kundesenteret for hjelp. Ring kundesenteret på telefon 61 21 90 00 eller +47 61 21 90 00 fra utlandet