• Hva er indeksfond?

  Indeksfond har som mål å følge utviklingen til en referanseindeks, for eksempel Oslo Børs.

  Indeksfond er passivt forvaltede fond. Det er ingen forvaltere som aktivt tar stilling til hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Denne type forvaltning krever lite oppfølging, noe som gir lavere kostnader.

  Risikoen i fondet følger den generelle risikoen i referansemarkedet over tid.

  Hva er aktivt forvaltede fond? 

  Aktive fond har en forvalter eller et team av forvaltere som bestemmer hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Målet er å gi deg som eier fond høyere avkastning enn referanseindeksen fondet måles mot.

  Alle våre ODIN-fond forvaltes aktivt, med et langsiktig perspektiv. Grundige selskapsanalyser står sentralt i arbeidet, og kun de selskapene som anses som de beste investeringene, tas inn i fondene. 

  Se også: 
  Sparing i fond
  Hvilke fondstyper kan jeg velge mellom?