• Forventet avkastning sier noe om hvor mye du kan forvente at sparepengene dine vokser i verdi, og er basert på avanserte regnestykker og historiske data.

    Størrelsen på aksjeandelen i et fond er med på å påvirke risiko og forventet avkastning for det fondet. Et aksjefond med 100 % aksjer har en forventet høyere avkastning enn rentefond, men innebærer altså en viss risiko. 

    God tid er nøkkelen til trygg sparing i fond. Jo lenger tidshorisont du har, jo høyere andel aksjer kan du ha uten at risikoen øker. Holder du deg til planen, også i dårlige tider, vil du sannsynligvis oppnå større avkastning enn ved andre spareformer.

    Se også:

    Hva er aksjefond og rentefond?