Kan jeg avslutte eller få utbetalt innestående beløp før pensjonsalder – 62 år?

Nei, i henhold til reglene for IPS er pengene låst til du fyller 62 år. Utbetalingen må foregå minimum til fylte 80 år.