Kan jeg ta ut gradert alderspensjon?

Du kan velge å starte gradert (delvis) uttak av årlig alderspensjon fra du er 62 år. Du kan i så fall velge å ta ut henholdsvis 20, 40, 50, 60 eller 80 % av fullt pensjonsuttak, men årlig utbetaling må minst utgjøre 20 % av G (G er folketrygdens grunnbeløp, 1 G = 118.620 kroner). Dersom du starter gradert uttak, kan du senere kun endre til fullt uttak av årlig alderspensjon.