Kan jeg ta ut hele eller deler av fondet hvis jeg trenger penger?

Ja, det kan du. Det er ingen bindingstid på sparing i fond. Du kan selge fondsandeler når du selv ønsker det.

Husk på at overføring eller salg av fond kan gi skattemessige konsekvenser.