LOfavør prisliste

Prisliste for kunder som er medlem i et LO-forbund.

Nye lån frå 02.10.2023 og eksisterande lån frå 04.12.2023

Lån

 • Lån kr 2 mill., o/25 år, eff.rente 5,33 %. Etableringsgebyr kr 2500, termingebyr kr 50, totalt innbetalt kr 3.577.257. Kredittkostnad samlet kr 1.577.257,-

  fra 5,15 %

 • LOfavør Boliglån ung ( 18-34 år) innenfor 85% av verdi. Priseksempel: Lån kr 2 mill., o/25 år, eff.rente 5,48 %. Etableringsgebyr kr 2500, termingebyr kr 50, totalt innbetalt kr 3.626.706. Kredittkostnad samlet kr 1.626.706

  fra 5,29 %

 • Lån kr 2 mill., o/25 år, eff.rente 5,59%. Etableringsgebyr fra kr 2500, termingebyr kr 50, totalt innbetalt kr 3.665.743. Kredittkostnad samlet kr 1.665.743

  fra 5,40 %

  LOfavør Boliglån under 1,5 mill innenfor 75 % av verdi. Priseksempel: Lån kr 1.250.000 mill., o/25 år, eff.rente 5,94 %. Etableringsgebyr fra kr 2500, termingebyr kr 50, totalt innbetalt kr 2.364.949 Kredittkostnad samlet kr 1.114.949

  fra 5,70 %

 • LOfavør Boliglån + for deg som er LO-organisert
  - innenfor 50 % av markedsverdi (Belåningsgrad)
  Se øvrige betingelser for LOfavør Boliglån +

  LOfavør Boliglån+ over 1 mill (innenfor 50 %)

  Effektiv rente beregnet ut fra annuitetslån på kr 2 mill.,o/ 25 år, eff.rente 5,49 %, Etableringsgebyr fra kr 2500, termingebyr kr 50, totalt kr 3.630.255. Kredittkostnad samlet kr 1.630.255,-

  Nom. rente fra 5,30 %
  Eff. rente 5,49 %

  LOfavør Boliglån+ under 1 mill (innenfor 50 %)

  Priseksempel: 750 000, o/ 25 år, eff. Rente 5,90 % Etableringsgebyr fra kr 2500, termingebyr kr 50, totalt kr 1.412.473. Kredittkostnad samlet kr 662.473

  Nom. rente fra 5,60 %
  Eff. rente 5,90 %

 • Over 1,5 mill (60 % av markedsverdi): Eff.rente beregnet for flexilån kr 2 mill beregnet ut fra 100 % utnyttelse og nedbetalingstid 25 år, etablering fra kr 2.500 og kontoholds gebyr kr 60 pr mnd. Totalt kr 3.651.012. Eff.rente 5,55 %. Kredittkostnad kr 1.665.744.

  fra 5,35 %

  Under 1,5 mill ( 60% av markedsverdi): Eff.rente bergnet for flexilån kr 1 mill beregnet ut fra 100% utnyttelse og nedbetalingstid 25 år, etablering fra kr  2 500 og kontoholdsgebyr kr 60 pr mnd. Total kr kr 1.889.471 Eff.rente 5,96 %. Kredittkostnad kr kr 889.471

  fra 5,65 %

 • Etableringsgebyr

  fra kr 2500

Sparing

 • LOfavør Boligsparing for ungdom

  6,55 %

  Boligsparing for ungdom fra 34 år

  1,25 %

  Rentevilkår for LOfavør BSU gjelder til og med det året du fyller 33 år. Etter dette blir kontoen gjort om til Boligsparing for ungdom 34 år konto med egne vilkår.

  Overtrekksrente på alle innskuddskonti: 18 %

 • Sparekonto

   

  3,80 %

  • Overtrekksrente på alle innskuddskonti: 18 %
  • 8 gebyrfrie uttak pr. år + siste års rente. Uttak ut over dette belastes med  1 % av uttaksbeløp.
 • Innskuddsrente lønnskonto

  Overtrekksrente

  0,10 %

  18 %

Kort

 • Pris

  Årsavgift Visa uten legitimasjon

  250 kr

  Årsavgift Visa med legitimasjon

  300 kr

  Bruk i betalingsterminal i Norge

  0 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet

  0 kr

  Kontantuttak i SpareBank 1 Lom og Skjåk minibank

  0 kr

  Kontantuttak i minibank i utlandet

  40 kr

 • Årspris LOfavør Mastercard

  Årspris

  0 kr

  Tilleggskort / ekstra kredittkort

  0 kr

  Erstatningskort ødelagt / mistet / stjålet

  0 kr

  Kostnader ved bruk av LOfavør Mastercard

  Varekjøp i Norge og utlandet

  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller skranke i Norge

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller skranke i utlandet *

  0 kr

  Overføre fra Mastercard til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Regningsbetaling

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Rente

  Nominell rente

  18,30 % p.a.

  Effektiv rente

  19,9 % p.a.

  Priseksempel: Effektiv rente 19,9%, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.281 kr. Totalt kredittbeløp 16.281 kr.

  Nedbetaling

  Rentefri kreditt

  Inntil 45 dager

  Minstebeløp å betale **

  3,2 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr

  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr.

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Overtrekksgebyr ***

  125 kr

  Purregebyr

  Iht statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0 kr

  Gebyr ved papirfaktura

  45 kr

  Kopi av faktura

  0 kr

  Innfrielse av annet kredittkort

  0 kr

  Tilleggstjenester

  Betalingsforsikring

  0,6 % av skyldig beløp belastes din faktura hver måned

  * Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til Mastercard pluss et valutapåslag på 2 %. 

  ** Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kroner.

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

 • Årspris LOfavør Mastercard Ung

  Årspris

  0 kr

  Tilleggskort / ekstra kredittkort

  0 kr

  Erstatningskort ødelagt / mistet / stjålet

  0 kr

  Kostnader ved bruk av LOfavør Mastercard Ung

  Varekjøp i Norge og utlandet

  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller skranke i Norge

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller skranke i utlandet *

  0 kr

  Overføre fra Mastercard til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Regningsbetaling

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Rente

  Nominell rente

  18,30 % p. a.

  Effektiv rente

  19,9 % p. a.

  Priseksempel: Effektiv rente 19,9%, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.281 kr. Totalt kredittbeløp 16.281 kr.

  Nedbetaling

  Rentefri kreditt

  Inntil 45 dager

  Minstebeløp å betale **

  5 % av benyttet kreditt, minimum 300 kr

  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 5 % av benyttet kreditt, minimum 300 kr.

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Overtrekksgebyr ***

  70 kr

  Purregebyr

  Iht statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0 kr

  Gebyr ved papirfaktura

  45 kr

  Kopi av faktura

  0 kr

  Innfrielse av annet kredittkort

  0 kr

  Tilleggstjenester

  Betalingsforsikring

  0,6 % av skyldig beløp belastes din faktura hver måned

  Strømmetjenester:

  Betaler du med Mastercard Ung for strømmetjenester som for eksempel Spotify og Netflix får du 20 % rabatt på tjenestene du abonnerer på, inntil 500 kroner per år.

  * Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til Mastercard pluss et valutapåslag på 2 %. 

  ** Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kroner.

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

Dagligbank

 • Pris

  Kontoholdsgebyr

  0 kr

  eFaktura

  0 kr

  Avtalegiro

  0 kr

  SMS-varsling

  4 kr

  Giro behandlet i banken

  40 kr

  Nettgiro

  0 kr

Se ordinær prisliste for privatkunder i SpareBank 1 Lom og Skjåk.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }