BSU Ung 0-17 år

Nå kan du bidra til at barna kan få en god start når de skal kjøpe sin første bolig.
Boligsparing for barn har en ekstra god rente og ser til at sparingen går til et fornuftig formål.

Du får vår aller beste rente.
Du kan spare inntil 30.000 kroner per år.
Når barnet fyller 18 år endres kontoen til BSU+.

Derfor er det lurt med
BSU Ung

Med BSU Ung kan du bidra til at barna kan få
en god start når de skal kjøpe sin første bolig. BSU Ung har ekstra god rente og ser til at sparingen går til et fornuftig formål. 

Pengene som spares må brukes til kjøp av bolig, eller som
overføring til BSU når barnet blir 18. 

Du kan spare inntil 30.000 kroner pr år, og totalt kr.
300.000 (pluss opptjente renter).


Viktig info

  • Arveavgiften er fjernet fra 1. januar 2014.
    Du kan gi barn og barnebarn en pengegave,uansett beløpsgrense, uten at det må rapporteres eller betales arveavgift.
  • Fylkesmannen oppgave er å ivareta barnas økonomiske interesser. Er barnets samlede formue over 2 G skal Fylkesmannen, iht loven,forvalte midlene. Ta kontakt med din rådgiver ibanken hvis du har spørsmål rundt Fylkesmannen og sparing til barn.
  • Formue og inntekt er med på å avgjøre hvor mye studielån studenten får omgjort til stipend. For å beholde maksimalt stipend må du ikke ha nettoformue over disse beløpene i 2015: Kr 370 304,- for enslig søker Kr 711 200,- samlet for søker og ektefelle/søkerog samboer med felles barn. Formuesgrensen økes hvert år

Rente og vilkår

2,40 %
  • Sparingen skjer i barnets navn
  • Må brukes til boligformål
  • Du kan spare inntil 300.000 totalt (pluss oppsparte renter)
  • Boligsparing for de mellom 0-17 år