Fastrenteinnskudd

Har du et større beløp kan du få bedre rente ved å binde renten i en avtalt periode.

  • Du får en trygg og forutsigbar avkastning.
  • Velg mellom ulik bindingstid.
  • Du vet hvilken rente du får over lengre tid.

Fordeler med fastrenteinnskudd

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renten i en avtalt periode, ofte 6 eller 12 måneder. 

Renten i bindingstiden påvirkes ikke selv om renten i markedet endres, dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning.


Rente og vilkår

spør oss for tilbud %
  • Minsteinnskudd er 100.000 kroner
  • Bindingstid 12 måneder
  • Ved eventuelt uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 2% av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet frem til bindingstidens sluttdato. Uttaksgebyret forfaller umiddelbart til betaling og blir automatisk belastet konto.

  

Bruk

Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, vil kontoen bli avsluttet og du vil få et uttaksgebyr. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Rente

Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunkt som avtalen blir inngått. Renter krediteres kontoen på utløpsdato.