Innskuddsgaranti

Som kunde hos oss har du en garanti for innskuddene dine på inntil 2 millioner kroner.

Om Bankenes sikringsfond

SpareBank 1 Lom og Skjåk er medlem av Bankenes sikringsfond. Dersom banken får økonomiske problemer, garanterer Bankenes sikringsfond for dine bankinnskudd, uavhengig om du er privatperson eller bedriftskunde. Gjennom innskuddsgarantien sørger de for at pengene du hadde i banken er tilgjengelige i løpet av syv arbeidsdager.

Sparegris_bla_600*300

Innskuddsgarantiordningen

Garantien er en sikkerhet for deg og dekker de fleste typer innskudd.

Du har en garanti for innskuddene dine i banken på inntil 2 millioner kroner, inkludert renter. Denne grensen gjelder selv om du har flere kontoer hos oss. 

Garantien dekker:

  • Innskudd på spare- og brukskontoer, inkludert BSU.
  • Innskudd i både norske kroner og utenlandsk valuta.

Garantien dekker innskudd for både privatpersoner, bedrifter, foreninger, lag og ideelle organisasjoner.

Som kunde har du en garanti for innskuddene dine på inntil 2 millioner kroner. Denne grensen gjelder selv om du har flere kontoer hos oss. Dersom innskuddene dine er over grensen på 2 000 000 norske kroner kan du i visse tilfeller ha krav på en ubegrenset tilleggsbeskyttelse.

Du kan ha krav på ubegrenset tilleggsbeskyttelse dersom innskuddet er mottatt i løpet av de siste 12 måneder og følger av en særlig livshendelse. Det er ingen beløpsgrense for midlertidig høye innskudd. 

bankenessikringsfond.no finner du en detaljert oversikt over hva som ligger i kategorien særlige livshendelser.

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }