Dame som stresser over samlivsbrudd. Illustrasjon.

TIPS OG RÅD

Samlivsbrudd – hva gjør jeg nå?

Samlivsbrudd eller skilsmisse kan være krevende, ikke minst når det kommer til økonomien. Hva gjør dere for eksempel med bolig, lån og forsikringer?

Her er våre råd til samlivsbruddet.

Start med en skifteavtale

En skifteavtale er ganske enkelt en fordelingsavtale mellom to som har delt livet sammen, men nå går hver sin vei.

En skifteavtale handler om å bli enige om fordelingen av det dere eier sammen. I avtalen bør dere minimum skrive ned hvordan dere deler felles gjeld og verdier, bosituasjon og ikke minst barnefordeling om dere har felles barn.

Avtalen kan være muntlig, men det er anbefalt å ha den skriftlig for å unngå uklarheter i hva som faktisk ble avtalt. En skifteavtale er i utgangspunktet juridisk bindende.

Noen ganger kan det være lurt å ha med en advokat for å sikre at alt går riktig for seg og at avtalen blir rettferdig for dere begge.

Rådgiver på kontor. Illustrasjon.

Banken kan hjelpe deg

Et samlivsbrudd er en stor emosjonell belastning både for de som går fra hverandre, på barn og øvrig familie. Det kan også være vanskelig å ta rasjonelle beslutninger på det praktiske plan når følelsene svinger. 

En rådgiver kan hjelpe deg med alt som har med økonomi å gjøre, inkludert om du skal beholde boligen eller ikke.

Når det økonomiske oppgjøret er gjennomført og du er på egenhånd er det viktig å skaffe oversikt over «ny økonomi» så snart som mulig. Det kan vi også hjelpe deg med.


Samlivsbrudd og bolig

Dersom dere eier bolig sammen kan det oppstå mange spørsmål. Skal en av dere overta boligen og innbo, og hva gjør dere dersom dere ikke blir enige?

Hvis dere er gift: 

Når det kommer til deling ved skilsmisse den største eiendelen som skal fordeles som regel felles bolig. Da er det noen ord som er verdt å merke seg: Felleseie, skjevdeling og særeie

Ekteskapsloven sier at alt som er opparbeidet av dere sammen mens dere var gift, er felles og skal deles. Samtidig er det viktig å være klar over at dette ikke gjelder det dere eide den dagen dere ble gift. Hadde du formue eller eiendom som sto på deg før du ble gift, eller har fått personlige gaver eller arv underveis, skal det unntas fra delingen (Ekteskapsloven §59). Det blir derfor viktig å finne dokumentasjon på dette.

  • Skjevdelingsregelen i Ekteskapsloven §59 betyr at verdier du eide ved inngåelse av ekteskapet, fremdeles er dine når ekteskapet avsluttes. 
  • Felleseie gjelder det dere har spart, kjøpt av eiendom eller dyre gjenstander mens dere var gift. Felleseie skal deles på to, og betyr at verdiene skal fordeles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld for begge to.  
  • Noen ektefeller har særeie, som kan være helt eller delvis. Særeie forteller hvem som faktisk eier og skal overta ulike eiendeler. Når man skal fordele boet skal det som eies i særeie holdes utenfor. 

Ekteskapsloven gjelder for dere som er gift, og trer inn i de tilfellene partene ikke blir enige. 

Hvis dere er samboere:

Når det gjelder samboere finnes det ikke regler på samme måte som for ektepar, men Sameieloven gir likevel samboere noen rettigheter ved et eventuelt brudd. I tillegg har samboerne forkjøpsrett dersom en sameiegjenstand blir lagt ut for salg.

Blir de ikke enige om hvem som skal overta boligen som er i sameie, skal boligenselges til det høyeste budet på det åpne markedet. Samboerne har forkjøpsrett. Detbetyr at de kan kjøpe boligen til det høyeste budet som er kommet inn. Dersombegge vil kjøpe boligen for det høyeste budet, bestemmes det ved loddtrekninghvem som skal overta boligen.

Når man går gjennom et samlivsbrudd er det vanlig at hver samboer beholder sine egne verdier og sin egen gjeld. Hvis man ønsker å ha en annen type formuesordning, må dette reguleres ved for eksempel en samboerkontrakt. 

Hvis dere skal selge felles bolig må egenkapital og eventuell gevinst fordeles mellom dere. Det samme gjelder om en av dere skal overta hele boligen. Hvordan fordeling ved salg/overtakelse av felles bolig kan håndteres er også ulikt avhengig av om dere er gift eller samboere.

Hvis dere gift: 

Fordelingen mellom ektefeller bestemmes av hvilken formuesordning dere har, altså om dere har felleseie/skjevfordeling eller særeie. I tillegg har det noe å si om boligen ble kjøpt før ekteskapet ble inngått eller ikke. 

Hvis dere er samboere: 

Er du samboer vil eierbrøk legges til grunn for fordelingen. I tillegg vil dere måtte ta hensyn til det som står i en eventuell samboerkontrakt. Forhåpentligvis klarer dere å bli enige om en rettferdig fordeling. Hvis ikke bør dere ta kontakt med en advokat.  

Dersom man velger å ikke selge boligen, er det mange faktorer som spiller inn når man skal se på hvem som skal overta den. Økonomi er ofte den avgjørende faktoren, den som har råd blir boende. 

Dersom dere har felles barn vil det også være tungveiende for hvem som bør overta boligen. Hvordan blir foreldreansvaret delt? Er det viktig at barna blir boende med tanke på skole og venner?

Vil du se hva et nytt boliglån vil koste i måneden, eller søke nytt boliglån? Prøv boliglånskalkulatoren!

Hvordan bestemmer man verdien på boligen? 

Verdien på boligen er noe det ofte oppstår uenighet om. Den som selger vil gjerne ha en høy verdivurdering, og den som kjøper vil naturligvis ha så lav verdivurdering som mulig. For å unngå en konflikt om pris og verdivurdering anbefales det å hente inn vurderinger fra flere meglere eller takstmenn.

Dere kan for eksempel velge en eiendomsmegler/takstingeniør (takstmann) hver og bruke gjennomsnittet som verdi. 

Trenger dere hjelp kan dere kontakte rådgiver i banken. Dersom dere ønsker verdivurdering kan Eiendomsmegler 1 hjelpe dere med det. 

Ved skilsmisse og samlivsbrudd er det viktig å ha en plan for å håndtere utfordringene som kommer – både følelsesmessige og økonomiske. Lag konkrete avtaler dere imellom, og ikke nøl med å søke profesjonell rådgivning hvis dere ser behov for det.

Dette er viktig at dere husker på: 

  • Sett barna først: Hvis barn er involvert, sett deres behov og trivsel først. Oppretthold åpen kommunikasjon med din tidligere partner om økonomiske forpliktelser knyttet til barna, som barnebidrag og utdanning.
  • Ta vare på egen fysiske og mentale helse: Samlivsbrudd er stressende for de aller fleste. Husk å passe på dere selv i proessen, det gjør det enklere å ta gode avgjørelser. 
  • Tilpass økonomien: Det kommer en tid etter bruddet også. Prioriter å lage et budsjett for din nye økonomiske hverdag og sett av til sparing om du kan. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }