Ledelse

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Medlemmer 2021

Kundervalgte

Medlemmer

Lars Liabø
Line Hoem
Liv Berit Bach
Jan-Erik Hoem
Nina Mack Korsfur
Sverre Jansen
Mette Belden
Edit Bjerkan
Knut Garshol
Hugo Pedersen
Bergsvein Brøske
Eli Vullum Kvande
Anne Lise Wullum - nestleder
Ivar Vikan

Varamedlemmer

Kari Ansnes
Steve Runar Kalvøy
Jan Steinar Engeli Johansen
Merete Haugen
P.K. Øye

Egenkapitalbeviseiere

Medlemmer

Erik Ohr
Ole Morten Sørvik
Stine Olsen
Roald Røsand - leder
Trond Aasgård
Ottar Brage Guttelvik
Lars Løseth
Anders Garte
Oddrun Aakvik
Heid Snekvik

Varamedlemmer

Tore Dyrnes
Thomas Hoem
Ivar Melkind
Anna Ingeborg Nordvik

Ansattevalgte

Medlemmer
Bjørn Rød
Hans Mellemsæther
Hilde Sofie Hvitsand
Leif Johan Hestvik 
Malene Waage
Liv Dalsegg
Marit Fiske Nes
Ruth Marit Schei Dannevig

Varamedlemmer

Lars Naalsund
Elin MoSe også