Ledelse

Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 Nordmøre.


Allan Troelsen

Administrerende direktør/ CEO

Utdannelse:

 • Dataingeniør fra Ingeniørhøgskolen i Trondheim
 • Økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske høgskole
 • Mastergrad i strategisk ledelse fra BI

Roller:

 • Nestleder i styret i NEAS Konsern AS
 • Styreleder i El-Watch AS
 • Styremedlem i SpareBank 1 SamSpar AS
 • Styremedlem i SpareBank 1 Factoring AS
 • Styremedlem i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
 • Styremedlem i SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS
 • Styremedlem i STN Invest AS
 • ++

Tidligere stillinger/roller:

 • Adm.banksjef i Surnadal Sparebank 2000 – 2021
 • Markedsdirektør og Utviklingssjef i Superior Systems AS 1993 – 2000
 • Har tidligere styreerfaring fra mange virksomheter i ulike bransjer både som styreleder og styremedlem.


 


Steinar Sogn

Direktør økonomi og finans/ CFO

 • Utdannelse fra Oslo Ingeniørhøgskole (1979) og Norges Handelshøyskole (1984).
 • Variert yrkesbakgrunn som konsulent/rådgiver, og i ulike lederroller. Har styreerfaring fra mange virksomheter i ulike bransjer både som styremedlem og styreleder. 

Tidligere stillinger/roller:

 • Finansdirektør i Maritech International AS (2002-2008).
 • Operativ leder Maritech AS (1997-2002), økonomisjef Operaen i Kristiansund.
 • (1995-1997), egen konsulentvirksomhet (1993-1995), seniorkonsulent Price.
 • Waterhouse (1992-1993).
 • Daglig leder Møre Montasje (1989-1992).
 • Bedriftsrådgiver Asbjørn Habberstad (1985-1989).

Arne Ingar Elven

Direktør privatmarked

 • Utdannet allmennlærer fra HIT 1999
 • Regionbanksjef SpareBank 1 SMN (2019 -2022)
 • Banksjef SpareBank 1 SMN (2018 -2019)
 • Avdelingsbanksjef Meldal Sparebank (2015 - 2018)
 • Prestasjon- og forretningsutvikler SpareBank 1 SMN (2013 – 2015)

Rune Håvard Solli

Direktør bedriftsmarked

 • Siviløkonom BI 1995 og grunnfag i sosialøkonomi fra UIO 1990.
 • Ansatt i SpareBank 1 Nordvest som bedriftsrådgiver i 1998, og banksjef leder Næringsliv fra 2005. 
 • Tidligere erfaring fra offentlig innkjøp i staten og regnskapsbransjen.
 • Styreerfaring fra lokalt næringsliv.

Tone Hammer

Direktør forretningsutvikling

 • MBA Studiet Strategi og Ledelse fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (2005)
 • Diplomøkonom BI (2000)
 • Grunnfag Historie UIO (1997)
 • Direktør Forretningsutvikling i SpareBank 1 Nordmøre fra 2021
 • Leder Privatmarked i Surnadal Sparebank (2017-2021)
 • Forretningsutvikling Eika Gruppen (2016-2017)
 • Salgssjef Eika Gruppen (2013-2016)
 • Markedssjef Nordea Liv (2007-2013)

Kathrine Gjestad

Direktør organisasjon og utvikling

 • Utdannet pedagog
 • Cand. mag (Nordisk, historie, statsvitenskap) 1998.
 • HR-leder SpareBank 1 Nordmøre (fra 2009).
 • Tidligere kompetanseleder i Kristiansund kommune (2008 – 2009),
 • Konsulent Utviklingsseksjonen i Kristiansund kommune (2004 – 2008),
 • Avdelingsleder Senter for Norskopplæring, Kristiansund kommune (1999 – 2004).
 • Styremedlem i Høyskolesenteret i Kristiansund og varamedlem i høgskolestyret i Høgskolen i Molde.

Karina Wigum

Direktør forretningsstøtte

 • Hovedfag i Sosialøkonomi NTNU (2001)
 • Cand.mag i øk.adm.fag NTNU (1994)
 • Leder administrasjon med Økonomi, HR og Drift i Surnadal Sparebank (2016-2021)
 • Banksjef, gruppeleder og Controller i Sentral kredittavdeling Fokus Bank/Danske Bank (2004-2015)
 • Analytiker BM Storkundegruppen Fokus Bank (2001-2003)
 • Kunderådgiver GE Capital Bank (1998-1999)

Se også