Konsernledelsen i SpareBank 1 Nordmøre

Allan Troelsen

Allan Troelsen

Administrerende direktør/ CEO

Allan Troelsen (1967) har vært adm.dir i SpareBank 1 Nordmøre siden fusjonen i 2021, og adm. banksjef i Surnadal Sparebank siden 2000. Han har flere styreverv i SpareBank1 Alliansen og er blant annet styreleder i SpareBank 1 SamSpar selskapene. Allan har, og har hatt en rekke styre- og styrelederverv i selskap innen teknologi, energi, bank, finans, investering, eiendomsmegling, regnskap og utvikling. Han var i mange år både styremedlem og styreleder i konsernstyret i Eika Gruppen - finanskonsernet og alliansen, og har tidligere erfaring som toppleder innen salg, markedsføring og utvikling i teknologiselskapet Superior Systems AS/AKVA Group ASA. Allan har dataingeniørgrad fra Trondheim Ingeniørhøgskole og økonomisk utdannelse fra Trondheim Økonomiske Høgskole, samt mastergrad i strategisk ledelse fra BI.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 24.900 pr. 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).


Steinar Sogn

Direktør økonomi og finans/ CFO

Steinar Sogn (1959) tiltrådte i 2008 stillingen som CFO i tidligere SpareBank 1 Nordvest, og fortsatte i rollen etter sammenslåingen med Surnadal Sparebank i 2021. Steinar har variert yrkesbakgrunn som konsulent/rådgiver, og ulike lederroller. Han har styreerfaring fra mange virksomheter i ulike bransjer både som styremedlem og styreleder, og kom til banken fra stilling som finansdirektør i Maritech International AS (2002-2008). Steinar har utdannelse fra Oslo Ingeniørhøgskole (1979) og Norges Handelshøyskole (1984).

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 20.673 pr. 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).


Arne Ingar Elven

Direktør personmarked

Arne Elven (1974) tiltrådte stillingen i 2022. Han har tidligere jobbet to perioder i SpareBank 1 SMN, hvor han hadde roller som finansrådgiver PM, forretningsutvikler, banksjef og regionbanksjef (2018-2022). Han har også jobbet som avdelingsbanksjef i Meldal Sparebank og åtte år i skoleverket før han begynte innenfor finans. Arne har utdannelse som allmennlærer fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU i Trondheim.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 0 pr. 31.12.2023.


Rune Håvard Solli

Direktør bedriftsmarked

Rune Solli (1970) har vært ansatt i banken siden 1998 og startet som bedriftsrådgiver med egen kundeportefølje. I 2005 ble han ansatt som banksjef og leder for næringsliv. I tillegg til lang bankerfaring har han erfaring fra offentlig innkjøp i staten og fra regnskapsbransjen, samt styreerfaring fra lokalt næringsliv. Rune er udannet siviløkonom fra BI (1995) og grunnfag i sosialøkonomi fra UIO (1990).

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 3.278 pr. 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).


Kathrine Gjestad

Direktør organisasjon og utvikling

Kathrine Gjestad (1972) tiltrådte i 2009 stillingen i tidligere SpareBank 1 Nordvest,og fortsatte i rollen etter sammenslåingen med Surnadal Sparebank i 2021. Kathrine har tidligere erfaring fra det offentlige, der arbeid med kompetanse ogorganisasjonsutvikling har vært sentrale områder. Hun kom til banken fra stillingen som kompetanseleder i Kristiansund kommune (2008-2009), før det hadde hun stilling som konsulent i Utviklingsseksjonen i Kristiansund kommune (2004-2008). Kathrine har en cand.mag. (nordisk, historie,statsvitenskap) og er utdannet pedagog.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 1.471 pr. 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).


Frode Ressem

Direktør forretningsutvikling

Frode Ressem (1979) tiltrådte sin nåværende rolle i 2023, der han leder forretningsområdet som blant annet består av marked og teknologi. Frode startet sin karriere som gründer av Urge AS, før han var leder for Professional Services i Maritech AS. Han har også vært avdelingsleder ved Akva Group Software AS, og senere som daglig leder for Averøy Næringsforum AS. Frode har også hatt ulike styreverv, og har erfaring som kommunestyrerepresentant i to perioder. Frode har bachelor i datateknologi fra Høgskolen i Ålesund, og har videreutdannelse innen strategi og utvikling på masternivå ved NTNU.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 673 pr. 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).


Knut Haugen

Direktør forretningsstøtte

Knut Haugen (1965) tiltrådte som direktør forretningsstøtte i 2023. Han kom da fra stillingen som kommunedirektør i Surnadal kommune (2012-2023), og har tidligere ledererfaring fra bl.a. Surnadal Sparebank (to perioder på til sammen 16 år) – senest som viseadministrerende banksjef (2008-2012). Knut har også vært administrasjonssjef i kjøpesenterselskapet Amfi Eiendom ASA i 8 år, samt har betydelig erfaring fra styrearbeid i mange selskaper. Knut har økonomisk utdannelse fra Trondheim Økonomiske Høgskole og Bedriftsøkonomisk Institutt.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 197 pr. 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).


Se også

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }